NRK Meny
Normal

Hevder rovdyrfelling er eneste mulighet

Sauebøndene i Saltdal nekter å pålegge seg selv beitenekt i store deler av kommunen. Det ble steile fronter da Staten, naturvernere og sauebøndene møttes i dag.

seks ulv drept i enebakk

Det er dette synet sauebøndene ikke ønsker å se lengre.

Foto: Vivian Stensrud / NRK

– Å skyte seg ut av problemet er verken forvaltningsmessig akseptabelt eller biologisk smart, sier biolog Arnodd Håpnes fra Naturvernforbundet til NRK om bøndenes ønske.

I dag møtte fylkesmann i Nordland og Miljødirektoratet flere sauebønder for å finne en løsning for det store sauetapet bøndene i Saltdal opplever.

Bøndene blir tilbudt omstillingsmidler, i tillegg til at et forslag er å flytte sauen til nye beiteområder. Men bøndene nekter å gi fra seg utmarksområdene til rovdyrene.

– Vi ønsker ikke omstilling av beitebruken. Vi ønsker mer felling av rovdyr, det er det eneste som nytter, sier Ann Guro Hansen fra Nordland sau og geitelag.

Møtte i Rognan til dialog om omstillingsmuligheter

Her kan du se video fra møtet i Rognan i dag.

Reagerer på motviljen

Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet

Arnodd Håpnes er biolog i Naturvernforbundet. Ifølge han er det ikke et alternativ å skyte flere rovdyr i Nordland, da Nordland har for få rovdyr i forhold til de målene Stortinget har vedtatt.

Foto: Privat

Naturvernforbundet reagerer på at det ikke finnes vilje hos sauebøndene til å gjennomføre forebyggende tiltak, som å flytte beiteområde for å redusere tap av sau til rovdyr.

– Når man slipper sau i områder der man vet det finnes rovdyr må man forvente tap, sier biolog Arnodd Håpnes fra Naturvernforbundet.

Håpnes mener man må akseptere store tap om man lar sauen beite alene på utsatte områder.

– Hvis man absolutt må ha sauen i slike områder må man følge opp sauen mye tettere med gjeting, nattekveing og andre forebyggende metoder.

Støtter flytting

Naturvernforbundet mener løsningen er å slippe sauene i områder med lavere rovdyrpress.

– Vi har andre steder i landet sett gode resultater med å flytte sau til områder med lavere rovdyrtetthet, sier Håpnes.

Naturvernforbundet ser på utmarksbeite som risikabelt.

– I Norge dør 25-30.000 sau av rovdyr mens tre ganger så mange dør av andre årsaker ute i norsk natur, sier Håpnes.

– Flytting er uryddig

Hansen vil ikke omstille

Ann Guro Hansen fra Nordland sau og geitelag forteller at bøndene har prøvd mye, men til ingen nytte.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Under møtet i dag sto bøndene på sitt, og nektet omstilling.

– Vi har sett hvordan beiteflytting foregår andre steder, og vi synes prosessen er uryddig, sier Hansen.

Sauebøndene ber om tiltak for å fjerne mer rovdyr, noe de mener er løsningen.

– Hva har næringen gjort for å imøtegå situasjonen?

– Vi har vært kreative satt i gang mange tiltak. Vi har radiobjeller på sau og vi er mye ute på tilsyn, men vi ser ikke tapsreduserende effekt, sier Hansen.

(Artikkelen fortsetter under kartet)

Myndighetene vil flytte sauen på østsiden av E6

Sauebøndene i Saltdal nekter å gå med på at rovdyr skal ha enerett på områdene øst for E6 i Saltdal.

Foto: Kartoteket

Gir millionene videre

Fylkesmann Hill Marta Solberg i Nordland

Fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg, tror eneste løsning er at bøndene er villige til å prøve nye tiltak.

Foto: Ola Helness / NRK

Departementet og Stortinget har bevilget penger som kan hjelpe de som går inn i omstilling. Men bøndene i Saltdal ønsker ikke å endre driften, men ønsker mer uttak av rovvilt.

Fylkesmann Hill Marta Solberg frykter konsekvenser for at bøndene ikke vil flytte sauen.

– Omstillingen må være frivillig. Men det vi frykter nå er at vi skal se flere år med like store tap som vi har sett de siste årene.

Når det endelige svaret fra sauebøndene i Saltdal har kommet, og de fortsatt er negative til endringer vil muligheten til støtte gå videre til noen andre.

– Det er kanskje andre steder i landet som heller skal nyte godt av disse millionene som står på budsjettet, sier Solberg.