Her styres fortsatt togtrafikken av mennesker

Mens de fleste togene i Norge er fjernstyrt, blir fortsatt store deler av trafikken på Nordlandsbanen dirigert manuelt. Forrige uke frontkolliderte to tog i Italia, hvor manuell styring blir brukt til å dirigere togene.

Nordlandsbanen

Den lengste strekningen med manuell styring av tog ligger på Nordlandsbanen. Fortsatt er det sju år til hele landet har et elektronisk styringssystem.

Foto: Rune Fossum

Forrige uke mistet 27 mennesker livet da to tog havnet i samme spor og frontkolliderte. Italiensk politi mener ulykken skyldes menneskelig svikt siden togene blir dirigert manuellt.

I Norge styres 93% av togskinnene ved hjelp av et elektronisk system, mens de resterende 7% styres manuellt. Den største strekningen her er Nordlandsbanen, og et fullt elektronisk styringssytem er ikke klart før i 2023.

Christopher Schive i Jernbaneverket mener den manuelle dirigeringen på Nordlandsbanen ikke kan sammenlignes med den i Italia på grunn av omfanget av tog som passerer daglig.

– Vi har ikke noe grunnlag for å si at den er mindre sikker enn andre måter å styre på, forteller Schive.

Strekningen der ulykken i Italia fant sted blir daglig krysset av over 200 tog. Disse togene dirigeres manuellt. På Nordlandsbanen kjører 26 tog på det meste i løpet av ett døgn, og Schive mener derfor at systemene ikke kan sammenlignes.

– Sikker nok

Manuell drift er trygt

Christopher Schive i Jernbaneverket forteller at manuell drift av Nordlandsbanen er sikkert.

Foto: Privat

– Manuell styring på Nordlandsbanen er sikker nok, hvis ikke kunne vi ikke kunnet drive trafikk på stekningen, sier Christopher Schive til NRK.

Direktør i Statens Jernbanetilsyn, Erik Reiersøl Johnsen, er enig i Schives uttalelser, men legger til at menneskelig svikt aldri kan utelukkes helt.

– Det er helt umulig å se bort i fra at mennesker kan svikte. Vi gjør det av og til, forteller Johnsen.

Legger om systemene

Det har tidligere blitt kjent at Jernbaneverket jobber med å legge om styringssystemene på jernbanen fra manuell til elektronisk styring, men Jernbaneverket avviser at bakgrunnen til omleggingen har sikkerhetsmessige årsaker.

– Vi kjører på en absolutt sikker måte, og dette systemet har fungert i mange år, og vil fungere de få årene til, til vi får nytt anlegg på Nordlandsbanen, avslutter Christopher Schive i Jernbaneverket.