Hopp til innhold

Helse Nord vil likevel utrede

Administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, ga i dag styret ved Helgelandssykehuset beskjed om at sykehusmodellen som ble forkastet, likevel bør utredes. Styret ved Helgelandssykehuset mente det var unødvendig å utrede en to-sykehusmodell med ett stort akuttsykehus, et mindre akuttsykehus og inntill to distriktsmedisinske sentre. Det er Vorland uenig i.

Lars Vorland
Foto: Marte Lindi