NRK Meny

Håp om gradvis russisk åpning

Det russiske importforbudet mot matvarer fra Vesten kan bli gradvis opphevet, mener Nupi-forsker og Russland-ekspert Jakub M. Godzimirski. I utgangspunktet varer importforbudet fram til 7. august. Til FiskeribladetFiskaren sier han at importforbudet antakelig vil forlenges med seks måneder, men at Russland etterhvert vil tillate enkelte matvarer fra Vesten.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.