NRK Meny

Håp om gradvis russisk åpning

Det russiske importforbudet mot matvarer fra Vesten kan bli gradvis opphevet, mener Nupi-forsker og Russland-ekspert Jakub M. Godzimirski. I utgangspunktet varer importforbudet fram til 7. august. Til FiskeribladetFiskaren sier han at importforbudet antakelig vil forlenges med seks måneder, men at Russland etterhvert vil tillate enkelte matvarer fra Vesten.