Hopp til innhold

Advarer mot gruvedrift på havbunnen: – Unødvendig og ødeleggende industri

– Det er ufattelig at Norsk olje og gass vil erstatte petroleum med en annen skadelig virksomhet, mener Greenpeace Norge.

Halvard Haga Raavand i Isfjorden på Svalbard

– Gruvedrift etter havbunnsmineraler er ikke nødvendig, sier havrådgiver Halvard Haga Raavand i Greenpeace.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

Sist uke lanserte Norsk olje og gass en rapport som slår fast at mineraler på havbunnen kan gi opp mot 180 milliarder kroner i året og 21.000 nye arbeidsplasser.

Områdene det er snakk om ligger langt til havs.

Gruvedrift på land har i alle år vært omstridt, og tidvis skapt sterke reaksjoner.

Direktør ved Senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther, har tidligere uttalt at han ikke regner med at det kommer til å bli mindre diskusjoner om gruvedrift under vann.

Og det har han fått rett i.

Nå går miljøorganisasjonen Greenpeace ut og advarer på det sterkeste mot det de betegner som gruvedrift på havbunnen.

– Gruvedrift på havbunnen risikerer å frigjøre enorme mengder CO₂ lagret på havbunnen. Det vil gjøre det enda vanskeligere å nå klimamålene i Parisavtalen.

Det sier havrådgiver i Greenpeace Norge, Halvard Haga Raavand.

Greenpeace utarbeidet en rapport om slik gruvedrift i 2019.

Her slås det fast at undersjøisk gruvedrift kan gi enorme konsekvenser for unike økosystemer, som man fortsatt vet lite om.

I tillegg vil gruvedrift undergrave flere av FNs bærekraftsmål, ifølge rapporten.

– Ufattelig

Oljenæringen mener at mineraler på havbunnen er avgjørende for å gjennomføre det grønne skiftet. Det er Greenpeace uenig i.

Raavand mener også at argumentet for å utvinne nye ressurser, også kan gå utover behovet for å omstille økonomien. Han sier at verden må gå fra å utnytte nye ressurser, til en økonomi hvor mineraler og metaller gjenbrukes.

– Det er ufattelig at Norsk olje og gass vil erstatte petroleum med en annen skadelig virksomhet.

Forskere har funnet mye verdier på havbunnen.

Mange ser stort potensial i mineralutvinning av havbunnen. Men ikke alle.

Foto: UiB - Universitetet i Bergen

Han legger til at det ikke henger på greip at man skal tillate gruvedrift på havbunnen, i områder som har blitt vurdert som så sårbare at fiskeindustrien ikke får tilgang til dem.

Nå er Raavand i Greenpeace bekymra for at politikerne vil la seg lure av løfter om enorme inntekter og arbeidsplasser.

Olje- og energiminister, Tina Bru (H), sa sist uke at de er i gang med en åpningsprosess. Det betyr blant annet å kartlegge hvordan dette kan gjøres på en bærekraftig og trygg måte.

Olje- og energiminister Tina Bru i Tellenes vindpark i Sokndal og Lund.

Olje- og energiminister Tina Bru vil kartlegge mulighetene.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Dette er en unødvendig og ødeleggende industri som politikerne må sette foten ned for. Når Norge skal se på hva vi kan erstatte oljeindustrien på, bør politikerne heller satse på for eksempel flytende havvind og grønn skipsfart, sier Raavand.

Overrasket

Anniken Hauglie er administrerende direktør i Norsk olje og gass. Hun sier det gjenstår mye arbeid før det blir aktuelt å hente opp mineraler fra havbunnen.

Blant annet skal myndighetene utføre en konsekvensutredning der også miljø skal belyses.

Anniken Hauglie, Norsk Olje og Gass

Anniken Haugli er overrasket.

Foto: Norsk Olje og Gass

– Vi ønsker alle innspill velkomne. Samtidig er jeg overrasket over at Greenpeace ikke ser mulighetene som ligger i en havbunnsmineralnæring, sier hun.

Hun sier at Parisavtalen forplikter oss alle og veien ned mot netto null utslipp vil kreve store mengder mineraler og metaller til el-bilbatterier, vindkraft og solkraft for å nevne noe.

– Vi vet at disse mineralene ligger på havbunnen i Norge, sier hun.

Hauglie sier det er behov for ny tilgang til mineraler, selv om noe av behovet kan dekkes gjennom å resirkulere.

Hauglie reagerer også på at Greenpeace kaller dette for gruvedrift.

– Det er ikke gruveteknologi som trengs her, men offshore subsea-teknologi som brukes i olje- og gassbransjen, påpeker hun.