Går til søksmål mot Statskog: – Skrekkelig å se 400 år gamle trær hogges

– Dette friske treet ble 390 år. Det spirte altså i 1626. Sånt burde jo vært automatisk fredet. Nå blir det toalettpapir og sponplater. Miljøvernerne går nå til søksmål mot Statskog.

Tage vedal i Naturvernforbundet teller årringer på gran i Bjerkamarka

Her teller Tage Vedal i Naturvernforbundet årringene på ett av trærne Statskog har felt i Bjerkadalen. – Dette treet ble 390 år. Det burde vært automatisk fredet, mener han.

– WWF går rettens vei for å få stanset den omstridte hogsten i Nordskogen og har begjæring til tingretten om midlertidig forføyning – for å få tingrettsdommeren til å stoppe hogsten inntil vern er vurdert på nytt, sier Trude Myhre, skogsbiolog og rådgiver for WWF.

Trude Myhre

Skogsbiolog Trude Myhre sier arter er i ferd med å forsvinne før vi rekker å kartlegge dem.

Foto: WWF-Norge

Sammen med representanter for Naturvernforbundet var hun denne uka på befaring i Nordskogen i Rana og Bjerkadalen i Hemnes kommune på Helgeland, hvor Statskog de siste ukene har drevet hogst i svært gammel skog.

– Det var skrekkelig å se hogsten av de eldgamle trærne, sier Myhre.

– 2,4 prosent er vernet

Fylkesleder Tage Vedal i Naturvernforbundet i Nordland talte årringene på trærne som ble felt.

– Vi kom fram til at ett av trærne ble 390 år. Sånt burde jo vært automatisk fredet. Nå skal disse trærne bli toalettpapir og sponplater. Du blir forbanna og depremert på samme tid.

Leder Tage vedal i Naturvernforbundet i Nordland

De to skogene på Helgeland er en av få så gamle skogsområder i Norge og er betraktet som verneverdig.

– Søksmål det eneste virkemiddelet

Hogst i Bjerkadalen

– Det var skrekkelig å se hogsten av de eldgamle trærne, sier Trude Myhre, skogsbiolog og rådgiver for WWF.

Foto: Naturvernforbundet i Nordland

Skogen har blitt utredet, men ble da ikke funnet verneverdig nok til et fullt vern.

– Miljødirektoratet venter på klarsignal fra Miljøverndepartementet for å sette igang et midlertidig vern. I mellomtiden starter Statskog hogsten. Når systemet jobber så tregt, er søksmål det eneste virkemiddelet vi har, sier Myhre.

Midlertidige forføyninger benyttes når det haster med å få et forhold midlertidig stanset eller gjennomført. Hogsten i Bjerkamarka er allerede avsluttet, men Nordskogen avsluttes etter planen om en uke.

Begjæring om stans i Statskogs-hogsten er sendt til Rana tingrett. Ifølge tingretten vil svaret trolig foreligge i starten av neste uke.

– Vi har ekstremt lite gammelskog igjen i Norge. Til sammenligning har regnskogslandet Brasil kjent for enorm avskoging fremdeles over 60 prosent av sin gamle naturskog. Norge har 2,4 prosent.

Friluftsområde

Statskog hogger i Bjerkamarka

Naturvernforbundet har anmeldt Statskog for ulovlig veibygging i forbindelse med hogsten, men anmeldelsen ble henlagt.

Statskog-hogst i Bjerkamarka i Hemnes

Statskog er nå ferdig med hogsten i Bjerkadalen.

Foto: Naturvernforbundet i Nordland

I Statskogs egne vedtekter står det at selskapet skal drive et aktivt naturvern og tas hensyn til friluftsinteresser. I tillegg skal det drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat.

– Dette kan vel knapt kalles naturvern. Bjerkamarka er jo også et populært friluftsområde for folk i kommunen, sier Tage Vedal.

Naturvernforbundet stiller også spørsmål om lønnsomheten i hogsten.

– Maskinførerne bruker tre timer på en tur for å hente og bringe et tømmerlass. I tillegg må det brukes tid og ressurser på å utbedre skadene som er påført naturen.

Statsskog: – Har ikke vernestatus per i dag

Statsskog avviser kritikken fra WWF og gjør oppmerksom på at de 400 til 500 målene som nå hogges bare utgjør en tiendepart av den totale Nordskogen.

– Statskog har ikke mottatt søksmålet fra WWF og kan ikke kommentere saker som kommer opp for domstolene. På generelt grunnlag kan vi imidlertid si at foretaket forholder seg som en hver annen grunn- og skogeier til de vernevedtak myndighetene fatter, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Berit Flo i Statskog.