Hopp til innhold

Fylkeslegen: – En alvorlig sak

– Forsinket diagnostikk av kreft er en alvorlig sak og de indikasjonene vi har tyder på systemfeil ved Nordlandssykehuset, sier fylkeslegen.

Fylkeslege Jan-Petter Lea i Nordland

ALVORLIG: Fylkeslege Hans-Petter Lea ser alvorlig på at Nordlandssykehuset skal ha feiltolket kreftprøver over flere år.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Har du vært rammet av kreft i livmorhalsen? NRK ønsker å komme i kontakt med pasienter som kan være involvert.

Ta kontakt NRK Nordland på epost nordland@nrk.no eller 03030

– Jeg kan bekrefte at vi har en tilsynssak mot Nordlandssykehuset etter en klagesak fra en pasient. Det er tre pasienter som har klaget til Norsk Pasientskadeerstatning, men vi har bare en sak hos oss, sier fylkeslege Jan-Petter Lea til NRK.no.

Nordlandssykehuset i Bodø har gjennom flere år feiltolket en rekke celleprøver som skulle avsløre livmorhalskreft, og Fylkeslegen i Nordland ser alvorlig på saken som nå rulles opp. NRK kjenner til minst to pasienter som er rammet. Dersom prøvene hadde blitt tolket korrekt i første omgang kunne pasientene blitt behandlet flere år tidligere.

Tilrådet politietterforskning

De feiltolkede prøvene for den ene pasienten går tilbake til 2006, for den andre pasienten gjelder dette prøver feiltolket fra 2007. Eksperter ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø har i ettertid påpekt forstadier til kreft i samtlige prøver.

Det er Fylkesmannen i Nordland som har tilrådet politietterforskningen. Flere ansatte ved sykehuset skal ha vært avhørt de siste ukene.

Saken er nå til behandling i Norsk pasientskadeerstatning.

- Ser ut som systemsvikt

– Forsinket diagnostikk av kreft er en alvorlig sak og de indikasjonene vi har tyder på systemfeil ved Nordlandssykehuset, sier fylkeslegen.

Bedt politiet om å etterforske

Fylkeslegen kjenner ikke omfanget av saken, men kan ikke utelukke at flere kvinner kan ha fått feiltolket sine prøver ved Nordlandssykehsuset.

– Dersom dette er en rutinesvikt som har pågått over år, kan vi ikke utelukke det. Fylkeslegen har i denne saken tilrådet politiet om å undersøke nærmere om det foreligger avvik. Så blir det opp til politiet å gjennomføre etterforskning og eventuelt avgjør påtale i saken.

Politiadvokat Øyvind Rengård bekrefter ovenfor NRK at de har mottatt en anmeldelse i forbindelse med denne saken.

Dersom saken blir etterforsket og det blir funnet avvik er terskelen høy for at det skal ende med påtale.

– Etter helsepersonelloven paragraf 67 er det slik at man må enten med forsett eller grovt uaktsomt må overtre loven dersom det skal kunne straffes, sier Lea til NRK.no.

– Vanskelig å avsløre

Fylkeslegen sier det er vanskelig å avsløre fra en celleprøve om en pasient har forstadier til kreft.

– Men dersom dette er en systemsvikt som har pågått over år, kan man stille et spørsmål om sykehuset ikke burde ha oppdaget dette tidligere gjennom sitt internkontrollsystem.

Fylkeslegen har bedt Nordlandssykehuset om en redegjørelse.

– Men vi er litt tilbakeholdne med å gjøre for mye før politiet er ferdig med sin del av saken. De to andre tilsynssakene som generert ut fra klagen fra denne pasienten, blir behandlet fortløpende.