NRK Meny
Normal

– De skal ikke bekymre seg

Flere skal ut i ordinært arbeid, men for arbeidstakere i vernede bedrifter er det ingen grunn til bekymring, ifølge arbeidsminister, Hanne Bjurstrøm.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

– Den gruppa som er i vernede bedrifter skal ikke bekymre seg, tvert i mot, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Et regjeringsutvalg foreslår å kutte store deler av de varige tilrettelagte arbeidsplassene for å få delvis uføre ut i ordinært arbeid.

Mange vanskeligstilte frykter på bakgrunn av dette at de vil miste arbeidstilbudet sitt, men bekymringen er grunnløs ifølge arbeidsminister, Hanne Bjurstrøm.

– Må hjelpes på ulike måter

Hun sier de nå vil jobbe for at ordinært arbeidsliv skal brukes mer for dem som kan komme lett ut i jobb, men at det ikke vil ramme de som har større behov for tilrettelegging.

– Den gruppa som er i vernede bedrifter skal ikke bekymre seg, tvert imot er jeg opptatt av at deres arbeidstilbud skal styrkes i årene fremover, sier Bjurstrøm.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap)

Arbeidstakerne i vernede bedrifter har ingen grunn til å bekymre seg, ifølge arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap).

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

Attføringsleder Lise Jensen

Attføringsleder ved Siso Vekst, Lise Jensen, er bekymret for de som trenger mest tilrettelegging i arbeidslivet.

Foto: NRK

Det er i dag om lag 230 000 mennesker i Norge som av ulike grunner har problemer med å komme ut i arbeidslivet.

– De må vi hjelpe, og de skal hjelpes på ulike måter fordi de har ulike behov.

Frykter kutt

Hos den vernede bedriften Siso Vekst i Sørfold synes de det er bra at delvis arbeidsuføre kommer seg ut i ordinært arbeid, men er bekymret for hva som vil skje med dem som ikke er i stand til det dersom det kuttes kraftig i de vernede bedriftene.

– Å jobbe mer mot ordinære bedrifter er bra, men det vil kanskje tjene de som er mest arbeidsklare. De som trenger mer spesielle tilrettelegging står kanskje i fare for å miste sitt tilbud, sier attføringsleder ved Siso Vekst, Lise Jensen.

Utredningen til høring

Det er 240 attføringsbedrifter i Norge i dag, og mange frykter nå at en omstilling vil tvinge dem til å legge ned, men arbeidsministeren mener dette ikke vil bli tilfelle.

– Er det slik at vernede bedrifter står i fare for å bli nedlagt?

– Jeg mener det overhodet ikke er grunnlag for å si det. Nå skal vi ha en høring av utredningen for å se på hvordan vi på best mulig måte kan sørge for at alle som kan og vil jobbe skal få bidra, sier Bjurstrøm.