– De skal ikke bekymre seg

Flere skal ut i ordinært arbeid, men for arbeidstakere i vernede bedrifter er det ingen grunn til bekymring, ifølge arbeidsminister, Hanne Bjurstrøm.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

– Den gruppa som er i vernede bedrifter skal ikke bekymre seg, tvert i mot, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Et regjeringsutvalg foreslår å kutte store deler av de varige tilrettelagte arbeidsplassene for å få delvis uføre ut i ordinært arbeid.

Mange vanskeligstilte frykter på bakgrunn av dette at de vil miste arbeidstilbudet sitt, men bekymringen er grunnløs ifølge arbeidsminister, Hanne Bjurstrøm.

– Må hjelpes på ulike måter

Hun sier de nå vil jobbe for at ordinært arbeidsliv skal brukes mer for dem som kan komme lett ut i jobb, men at det ikke vil ramme de som har større behov for tilrettelegging.

– Den gruppa som er i vernede bedrifter skal ikke bekymre seg, tvert imot er jeg opptatt av at deres arbeidstilbud skal styrkes i årene fremover, sier Bjurstrøm.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap)

Arbeidstakerne i vernede bedrifter har ingen grunn til å bekymre seg, ifølge arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap).

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

Attføringsleder Lise Jensen

Attføringsleder ved Siso Vekst, Lise Jensen, er bekymret for de som trenger mest tilrettelegging i arbeidslivet.

Foto: NRK

Det er i dag om lag 230 000 mennesker i Norge som av ulike grunner har problemer med å komme ut i arbeidslivet.

– De må vi hjelpe, og de skal hjelpes på ulike måter fordi de har ulike behov.

Frykter kutt

Hos den vernede bedriften Siso Vekst i Sørfold synes de det er bra at delvis arbeidsuføre kommer seg ut i ordinært arbeid, men er bekymret for hva som vil skje med dem som ikke er i stand til det dersom det kuttes kraftig i de vernede bedriftene.

– Å jobbe mer mot ordinære bedrifter er bra, men det vil kanskje tjene de som er mest arbeidsklare. De som trenger mer spesielle tilrettelegging står kanskje i fare for å miste sitt tilbud, sier attføringsleder ved Siso Vekst, Lise Jensen.

Utredningen til høring

Det er 240 attføringsbedrifter i Norge i dag, og mange frykter nå at en omstilling vil tvinge dem til å legge ned, men arbeidsministeren mener dette ikke vil bli tilfelle.

– Er det slik at vernede bedrifter står i fare for å bli nedlagt?

– Jeg mener det overhodet ikke er grunnlag for å si det. Nå skal vi ha en høring av utredningen for å se på hvordan vi på best mulig måte kan sørge for at alle som kan og vil jobbe skal få bidra, sier Bjurstrøm.

Regionale nyheter fra Nordland, Troms og Finnmark

Siste nytt fra NRK i Nord-Norge

Oppsummert

Vi gir deg de viktigste nyhetene direkte fra hele Nord-Norge. Følg nettsendingen mellom klokken 17.00 og 19.00.

Starter klokken 18:45
Torsdagens nyhetssending fra NRK Nord
Onsdagens nyhetssending fra Nord-Norge
Dagens sending, NRK Nord.
Overskridelse på en milliard kroner fører til økte utgifter for bilistene. Frp reagerer kraftig

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.
I løpet av den siste uka har nordlyset flere ganger danset over himmelen i Nord-Norge. Marius Birkeland fanget dette synet.