– Ap vet ikke hvilke alternativer som finnes

Regjeringen skal bruke tre år og 30 millioner kroner for at seniorforsker Brigt Dale og hans kolleger skal finne ut hvordan Lofoten vil klare seg uten oljeboring. Men den rapporten ville ikke Arbeiderpartiet vente på.

Brigt Dalen

– En debatt om oljeutvinning blir skjev hvis man ikke vet hvilke alternativer som finnes, sier Brigt Dale.

Foto: Nordlandsforskning/Scanpix/Morten Hvaal

Det er regjeringen selv som har stilt spørsmålet om hvilke vekstmuligheter Nord-Norge har uten å ta hensyn til oljeutvinning. Men lenge før rapporten er klar sier Arbeiderpartiets programkomite altså ja til konsekvensutredning.

– Jeg synes det er merkelig at dette kommer opp nå, og at de slår fast at man er ferdig med å hente inn den nødvendige kunnskapen, all den tid regjeringen har satt i gang en ny kunnskapsinnhenting, sier seniorforsker Brigt Dale ved Nordlandsforskning.

Han er en av mange aktører som jobber med rapporten som handler om hvordan det omstridte området vil klare seg uten oljeboring.

– Jeg tenker at det er viktig å få fram et bedre helhetsbilde om hvilket potensial regionen innehar også uten oljen. En debatt om oljeutvinning blir skjev hvis man ikke vet hvilke alternativer som finnes, fortsetter Dale.

Fire departementer bestilte rapporten

I går fortalte NRK.no at leder for programutvalget i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, mener regjeringen har hentet inn den kunnskapen den skulle gjøre.

Men at all kunnskap som er bestilt er hentet inn, stemmer kun delvis.

I november i fjor ble kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet presentert på vegne av Olje- og energidepartementet.

Men fire departementer venter fremdeles på kunnskapsinnhentingen «Økt satsing på verdiskapning i nord». Det toårige prosjektet går i utgangspunktet helt ut til mars neste år, men etter planen blir det en høring i september, hvor sluttrapporten presenteres.

Rapporten henter inn kunnskap om virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskapning som reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter på vegne av Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet.

Kunnskapen som hentes inn i disse arbeidene vil danne grunnlag for neste oppdatering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten – en plan som langt på vei har fungert som en rettesnor for Arbeiderpartiets politikk i nordområdene.

– Vet ikke hva som skjer uten oljen

Helga Pedersen

– En konsekvensutredning er et naturlig neste skritt, sier leder i Arbeiderpartiets programkomite, Helga Pedersen.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

At Helga Pedersen likevel mener at det ligger nok kunnskap på bordet til å gå videre og åpne for konsekvensutredning, synes altså forskerne er merkelig.

– Debatten har ofte dreid seg om man skal ha vekst eller vern og da har man knyttet det til olje eller ikke olje. Men det er en overforenkling av sakskomplekset. Hvis vi bestemmer oss for å verne Lofoten betyr ikke det nødvendigvis stillstand, det kan også bety at andre næringer får et bedre vekstpotensial enn de vil ha med oljeutvinning, sier seniorforsker Dale.

– Arbeiderpartiet må gjerne klargjøre sitt standpunkt, men jeg mener det er et faktum at konsekvensen av å ikke bore etter olje ikke er godt nok utredet, fortsetter han.

Sto på sitt

Men Helga Pedersen sto på sitt da hun ble intervjuet av NRK i går.

NRK.no: – Du sier dere nå har innhentet nok kunnskap til å konkludere i dette spørsmålet. Hvilken kunnskap viser du da til?

Helga Pedersen: – Basert på kunnskapsinnhentingen som Olje- og energidepartementet har utført, mener flertallet i programkomiteen at det naturlige neste skrittet er en konsekvensutredning. Kunnskapsinnhentingen har gitt oss ny kunnskap om arbeidsplasser, muligheter for oljefunn, miljørisiko og samspillet med andre næringer. Kunnskapsinnhentingen har ikke avdekket andre forhold i Nordland 6, 7 og Troms 2 enn de utfordringene vi løser på sikker og god måte ellers på norsk sokkel. Når konsekvensutredningen foreligger, vil vi på det grunnlaget ta stilling til hvorvidt områdene skal åpnes for petroleumsvirksomhet.

NRK.no: – Du sier regjeringen har innhentet den kunnskapen den skulle. Hva med kunnskapsinnhentingen som gjøres på vegne av fire departementer og som ikke ventes å ha en sluttrapport klar før i september? Hvilken rolle spiller den i dette bildet?–

Helga Pedersen: – Kunnskapsinnhentingen om effekter av petroleumsvirksomheten i disse områdene, som regjeringen bestemte at OED skulle gjennomføre, er nå klar. Kunnskapsinnhentingen kan inngå i en konsekvensutredning. Flertallet i Arbeiderpartiets programkomite mener det naturlige neste skrittet nå er å gjennomføre en konsekvensutredning. Det betyr ikke at vi nå har all tenkelig kunnskap om området. I den grad vi behøver mer kunnskap i en konsekvensutredning vil det selvsagt inngå i utredningen.