Foreslår avgift for vindkraftanlegg

Regjeringen foreslår å innføre en ny skatt til vertskommunene for vindkraftanlegg. Noe av hensikten med skatten er å dempe konfliktene knyttet til utbyggingen. – Det er viktig at det lønner seg for kommunene å sette av areal, sier energiminister Tina Bru.