Foreløpig risikovurdering klar

Det bør etableres et PCI-senter ved Nordlandssykehuset. Det er konklusjonen fra et utvalg som har vurdert saken. Men de sier det er en klar forutsetning at hjertemiljøet ved UNN i Tromsø bygges kraftig opp, samtidig som det bygges et senter for avansert hjertemedisin i Bodø. Saken skal avgjøres i Helse Nord-styret i desember.