H og FrP gikk til valg på å skjerme barnehagene, nå kutter de 12 stillinger

Høyre og Frp-styrte Bodø kutter 12 stillinger i barnehagene. – Et svik, mener sinte foreldrene. – Enten det eller økt eiendomsskatt, svarer de borgerlige.

To år etter at Høyre og FRP i Bodø garanterte å ikke kutte i barnehagene, kuttes nå 12 stillinger for å spare penger. Foreldre som stolte på politikerne før valget føler seg nå sviktet og lurt.

Foreldre opplever kutt i barnehagene

To år etter at Høyre og Fremskrittspartiet i Bodø presenterte en skriftlig garanti til bodøvelgerne hvor de garanterte å ikke kutte i barnehagesektoren de neste fire årene, kutter de samme partiene 12 stillinger i barnehagene i år og neste år.

– Et kraftig tillitsbrudd og et svik mot velgerne, mener Marte Hovlund, som har to barn i Maurtua barnehage på Tverlandet.

Nylig ble Maurtua barnehage slått sammen med Løding barnehage, noe som medførte at de mistet en halv styrerstilling.

Marte Hovlund og

Marte Hovlund har to barn i Maurtua barnehage. Hun er fornøyd med barnehagen, men synes det er trist at kommunen kutter. – Det går ut over ungene, sier hun. T.v. Lars Martin Anbakk.

– Det betyr mindre tid til annet enn administrasjon, mindre kontakt med barna, personalet og foreldrene. Det betyr større utgifter til vikar i og med at styrer ikke har kapasitet til å steppe inn i personalgruppen ved sykdom. Det betyr også mindre stabilitet for barna våre, sier Hovlund til NRK.no.

I tillegg til kuttene ligger har flertallet i bystyret vedtatt på å øke antall barn per voksen.

– Dette er stikk i strid med anbefalt bemanningsnorm fra forskerhold og ansatte i barnehagene. Den anbefalte normen er tre barn per ansatt for barn under tre år, og seks barn per ansatt for barn over tre år. Vedtaket i Bodø ligger på 6,7 barn per voksen etter innsparingstiltakene. I realiteten betyr det sju barn per voksen, sier Hovlund.

Hovlund sier mange foreldre føler seg lurt av de borgerlige i Bodø.

– De har lovet at de ikke skulle røre barnehagene de neste fire årene, og nå stemmer de for nedskjæring, sier hun. Først og fremst går dette ut over ungene. Men også foreldrene og ansatte rammes av sammenslåinger og stillingskutt. Vi blir urolige, sier hun til NRK.no.

Mindre voksekontakt og flere vikarer

Barnehageprotest i Bodø bystyre

Protestene var høylytte da barnehagekuttene ble behandlet i Bodø bystyre.

Foto: NRK

Lars Martin Anbakk har også to barn i Maurtua Barnehage, og er enig med Marte Hovlund. Han har ei oppfordring til politikerne.

– Dere må reversere den utviklingen vi ser i hele landet, satse på barnehagene som dere har lovet oss. Det er en investering i framtida. De må tenke langsiktig, ikke bare på hva de kan spare i dag.

Barnehagesjef Heidi Larsen i Bodø kommune bekrefter at sektoren hittil har spart sju millioner på kuttene i barnehagene.

– Kutt eller eiendomsskatt

Ordfører Ole Henrik Hjartøy (H) og varaordfører Tom Cato Karlsen i Bodø bystyre

LOVTE Å SKJERME BARNEHAGENE: Ordfører Ole Henrik Hjartøy (H) og varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp) i Bodø bystyre.

Foto: NRK

Bystyrerepresentant Grethe Fjærvoll (H) er klar over at mange velgere i Bodø stemte Høyre nettopp fordi partert lovte å ikke gjennomføre barnehagekuttene som ble vedtatt av Arbeiderpartiet i den forrige valgperioden.

– Det er leit hvis noen føler seg lurt, men vi har måttet prioritere. Da Høyre overtok var ikke økonomien så som vi antok. Derfor har vi nå fått et innsparingskrav over hele kommunen.

I ettertid ser Høyre at partiet burde vært forsiktig med å gi garantier.

– I framtiden vil jeg være forsiktig med å garantere noe før jeg vet hva som ligger der av økonomi, sier Fjærvoll.

Stillingskuttene forklarer hun slik:

Grethe Fjærvoll (Høyre) bystyrerepresentant i Bodø

Grethe Fjærvoll (H) er bystyrerepresentant i Bodø.

Foto: Høyre

– Enten om vi skulle klare å sikre den utvidete statlige garantien om full barnehagedekning – også for de barna som er født etter 1. september – eller å kutte på bemanningssiden. Disse kuttene har ført til at nær hundre andre småbarnsfamilier har fått barnehageplass, og jeg tror dette betyr mer – både for disse familiene og for næringslivet i kommunen, sier hun til NRK.no.

Hun mener næringslivet nærmest kan garantere folk som ønsker å flytte til Bodø at her er de garantert barnehageplass.

– Det er det veldig få kommuner i Norge som kan tilby, sier hun til NRK.no.

Høyre sier at alternativet til de 12 stillingene som kuttes ville vært å øke eiendomsskatten i Bodø kommune.

– Vi er nødt til å ta ned den årlige driften til et lavere nivå fordi kommunen ikke sparepenger å tære av.

Fjærvoll avviser av kuttene går utover kvaliteten på tilbudet i barnehagene.

– Kvaliteten går ikke ned selv om barnehagene får felles styrer. Vi har menge dyktige og flinke folk som står på i barnehagene, sier Fjærvoll til NRK.no.