Flørt, sex og svik med Elias Blix

Hun og han og hverdagslivets små og store øyeblikk er rammen når skuespillerne Eva Dons og Lasse Kolsrud lar Elias Blix sine tekster spille med i avgjørende stunder i livet.

Forestillingen Små øyeBlix

SCENER I ET SAMLIV: Eva Dons og Lasse Kolsrud lar Elias Blix sine tekster spille med i de viktigste stundene i livet i teaterforestillingen «Små øyeBlix».

Ragnar Hovland

Ragnar Hovland.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Det er Gildeskål kirkested som førstkommende søndag 14. august er arena for «Små øyeBlix». En forestilling med humor og alvor basert på Elias Blix sine kjente salmer, skrevet av vår kjente forfatter Ragnar Hovland.

– Blix sine tekster passer godt til «han og ho», sier Hovland.

– Ikke bare i de vanskelige situasjonene i livet, men også i de gode, små øyeblikkene som hverdagen gir. Som når de møtes for første gang, når klokkene kimer, - og når hverdagssmellene kommer. Elias Blix er en samlende figur, han rydder opp og livet går videre, sier Hovland.

175-årsjubileet

Det er i forbindelse med 175-årsjubileet for Elias Blix at forestillingen settes opp i Gildeskål kirke. Salmedikteren, teologen, bibeloversetteren, professoren og statsråden Elias Blix ble født på Sandhornøy 24. februar 1836.

– I jubileumsåret ønsker kirken å være en pådriver for kultur av kvalitet på høyde med det Elias Blix selv stod for, forteller Toralf Fagertun, som er kulturrådgiver i Sør-Hålogaland bispedømme.

Fagertun forteller at Eva Dons lot seg inspirere til å gripe fatt i det Blix har etterlatt seg, da hun ble tatt med på en tur i fjæra på Sandhornøy. I dag danner åtte av Blix sine kjære salmer bakteppet for denne kunstneriske tilnærminga til hans gave til etterslekten.

Knut Reiersrud har skrevet noen nye melodier til gamle tekster, og noen av de originale tonene er omarrangert. Det er i det hele tatt duket for en spenstig liten time med blues-country der nye melodier og gamle tekster finner hverandre.

Noen av de originale tonene er omarrangert.