Hopp til innhold

Hvert tiende barn vil få psykiske lidelser

De lider under stress og press i dagens samfunn, sier psykiater.

Per Willy Antonsen

Per Willy Amundsen er psykiater ved BUP.

Foto: Legeforeningen

Flere og flere barn behandles i psykiatrien. Barne- og ungdomspsykiatrien i Ytre Salten har kontakt med 7% av barnebefolkninga og antallet øker.

- Det positive er at flere får hjelp. Det som bekymrer meg er at snart vil hvert tiende barn eller ungdom trenge hjelp fra spesialisthelsetjenesten, sier psykiater Per Willy Antonsen.

Mange trenger hjelp

Bare i Ytre Salten behandler barne- og ungdomspsykiatrien 800 personer årlig.Det betyr at hvert syvende barn er i kontakt med BUP i dag, og antallet er økende.

Halvparten av de som får poliklinisk behandling, er jenter fra 13 år og oppover med depresjon og angst, mens 30 prosent er gutter mellom 8 og 11 år med atferdsproblemer.

Tøff hverdag

Psykiater Per Willy Antonsen tror at stress og høye kravene i det moderne samfunnet er én av årsakene til at stadig flere barn og ungdommer ikke takler hverdagen. - Vi har et veldig prestasjonsrettet samfunn, der man blir anerkjent for det man presterer, mer enn for den man er.

- Hvis man da sliter med prestasjoner i f.eks skole eller andre sammenhenger, kan det lede til negative tanker, dårlig selvbilde og til slutt psykiske vansker, mener Antonsen.

Trygge barn lærer best

Ifølge Antonsen bør blant annet skoleverket se på om det pedagogiske opplegget for de minste klassene fungerer slik det skal.

- Umodne gutter på 5-6 år har en kjempestor utfordring når de skal takle grupper, gruppearbeid, ukeplaner og arbeidsplaner som krever stor egeninnsats og innsats fra foreldrene.

- Barna lærer best når de er trygge, og har forutsigbare rammer, slår psykiateren fast.