Hopp til innhold

Fjernet med makt fra kjøpesenter: – Skal all debatt foregå på sosiale medier?

– Kjøpesentrene markedsfører seg som de nye folketorgene, men de stenger ute all form for meningsutveksling. Det er et demokratisk problem, sier lokalpolitiker Brigt Kristensen. Han får støtte både fra forskerhold og Handel og kontor.

Brigt Kristensen snakker med folk utenfor kjøpsenteret City Nord.

KJENT I BYBILDET: Lokalpolitiker Brigt Kristensen har sittet i bystyret i Bodø i 28 år, og har vært med på 31 valgkamper. I september med han fjernet med makt av politiet da han drev valgkamp utenfor kjøpesenteret City Nord. Her i samtale med Wanja Jacobsen.

Det er den siste lørdagen før stortingsvalget. Mangeårig Rødt-politiker Brigt Kristensen (72) i Bodø kjenner til forbudet som Nord-Norges største kjøpesenter innførte før kommunevalget i 2015: Ingen politiske partier er velkommen til drive valgkamp, verken inne eller utendørs på kjøpesenterets område.

Likevel tar han med seg en bunke valgaviser og løpesedler og stiller seg utenfor en av hovedinngangene på City Nord. Kristensen har sittet i Bodø bystyre i 28 år, og er et kjent fjes i bybildet. Det går ikke lang tid før han kommer i snakk med folk som er ute på lørdagshandel.

– Jeg har vært med på 31 valgkamper. Da regner jeg med de to EU-valgkampene i 1972 og 1994. Jeg liker å være ute og møte folk. Selv om alle er enig med med meg politisk, blir det ofte en interessant samtale.

Men etter en halv time skjer det noe. En vekter får øye på lokalpolitikeren, og kommer bort. Han sier at området er privat eiendom, og at City Nord har vedtatt forbud mot spredning av materiell med politisk og religiøst innhold.

– Jeg svarer at jeg oppfatter det som min demokratiske rett å være her. Det er her folk i Bodø samles om lørdagene, og da oppfatter jeg området som et offentlig sted. Privat eiendomsrett kan ikke overstyre ytringsfriheten vi har på det som er definert som offentlig sted i loven og i politivedtektene, forteller han.

Brigt Kristensen, lokalpolitiker Bodø, Rødt

DET NYE FOLKETORGET: – Jeg lærer mye av å snakke med folk, selv om vi ikke alltid er enige. Det er noe eget med å møte folk ansikt til ansikt, synes lokalpolitiker Brigt Kristensen.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Blir fjernet med makt

Når Kristensen nekter å fjerne seg, tilkaller vekteren politiet, som like etter kommer til stedet med tre betjenter.

Laster Twitter-innhold

De opplyser at kjøpesenteret har råderett over sin private eiendom. Når han fortsatt nekter å forlate området blir han pågrepet med makt og brakt til politistasjonen i Bodø, hvor han får beskjed om at hendelsen ikke må gjenta seg. Deretter blir han løslatt.

Laster Twitter-innhold

Kristensen blir overrasket over senterets og politiets raske aksjon for å få fjernet en lokalpolitiker.

– Jeg var ikke til bry for noen. Jeg kan ikke skjønne at dette fikk topprioritet hos politiet.

Brigt er også forbauset over patruljens manglende forståelse av det prinsipielle ved situasjonen.

– Jeg ville trodd at en advarsel, eller til og med utskriving av bot holdt, framfor pågripelse, sier Kristensen.

– Handler om ytringsfrihet

Brigt Kristensen snakker med folk på City Nord

DYRKER SAMTALEN: Brigt Kristensen synes det er meningsfylt å høre hva andre mennesker er opptatt av. Her i samtale med Jan Wasmuth.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Brigt Kristensen mener såpass sterkt om pågripelsen at han har anmeldt politimesteren i Nordland til Spesialenheten for politisaker på Hamar.

I tillegg mener han at saken må løftes politisk. Han mener det er problematisk når privat eiendomsrett skal overstyre de øvrige rettighetene vi har i samfunnet.

– Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerett. Over store deler av landet har møteplassene for folk flyttet seg fra de gamle bysentrene og til kjøpesentrene. Når det blir lagt ned forbud mot politisk virksomhet både innenfor og utenfor kjøpesenteret, betyr det en innskrenking av den demokratiske samtalen i samfunnet.

Bransjeorganisasjon bekymret

Trine Lise Sundnes, forbundsleder i Handel og Kontor

ET DEMOKRATISK PROBLEM: – – Noen av aktørene, som Thon-gruppen, sier jo selv at dette er de nye bytorgene. Da kan man ikke samtidig kneble politisk demokratisk aktivitet, sier hun, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og kontor.

Foto: HK

Kristensen får støtte fra bransjeorganisasjonen Handel og kontor, som organiserer butikkansatte. De jobber for en endring, forteller forbundsleder Trine Lise Sundnes.

– Lokale politikere må på banen. Vi må få dialog mellom kjøpesentre og ideelle og politiske organisasjoner slik at man får på plass gode regelverk. Politikere nasjonalt må også gripe fatt i dette slik at våre folketorg behandles som offentlige rom, sier hun.

Handel og kontor har opplevd at politiske partier får beskjed om å endre innholdet på løpesedlene de deler ut. Butikkansatte som streiker får beskjed om å flytte seg fra inngangen til sin butikk til parkeringsplassen. Samtidig hører de om politiske partier som må flytte seg fra fellesarealet og inn i et eget lokale langt fra der kundene er.

– Det er et problem at våre folkevalgte ikke kan drive politisk påvirkning der folk ferdes.

Vi synes også i det levende demokratiet som vi ynder å kalle oss, at det er rett og rimelig at vi som medborgere i dette landet får snakke med våre folkevalgte på det vi oppfatter som offentlig rom og folketorg, sier hun.

Strengest i landet

City Nord

NORD-NORGES STØRSTE: Kjøpesenteret City Nord i Bodø har endret praksisen med å nekte politikere å drive valgkamp på senterområdet. Bare tre av de største kjøpesentrene her i landet har hatt en slik praksis, deriblant City Nord.

Foto: Ola Helness / NRK

Kjøpesenteret City Nord er nesten alene blant de 20 største kjøpesentrene her i landet om å nekte politikere å drive valgkamp på deres område. I en undersøkelse NRK har gjort kommer det fram at bare 3 av de 20 største kjøpesentrene her i landet, har en praksis med å nekte politisk valgkamp på sitt område.

Ulik praksis hos Norges 20 største kjøpesentre

Kjøpesenter

Sted

Brutto omsetning 1.-3. kvartal 2017

Holdning til politisk aktivitet på kjøpesenterets område

Sandvika Storsenter

Sandvika

Tillater stands de to siste ukene av valgkampen.

Strømmen storsenter

Strømmen

Tillater stands de to siste ukene av valgkampen.

Lagunen Storsenter

Bergen

Tillater. Alle partier inviteres og får ha stands i valgkampen.

AMFI Moa

Ålesund

Tillater de tre siste ukene før valget. Partiene får sette opp valgbrakker på anvist sted.

Sørlandssenteret

Kristiansand

Tillater, men bare en dag i valgkampen. Samtlige partier blir invitert.

Storo Storsenter

Oslo

Tillater politisk aktivitet i valgkampen.

Kvadrat

Sandnes

Tillater stands de tre siste lørdagene før valget.

Sartor Senter

Straume

Tillater valgstands de to siste ukene før valget.

ALNA Senter

Oslo

Tillater i valgkampen. Ønsker så mange partier som mulig velkommen.

CC Vest

Oslo

Tillater stands de fire siste ukene av valgkampen.

City Nord

Bodø

Tillater ingen politisk aktivitet verken inne på senteret eller i uteområdet.

Ski Storsenter

Ski

Tillater valgstands i valgkampen

Oslo City

Oslo

Tillater valgstands i valgkampen, men partiene må betale 10.000 kroner per dag.

City Lade (Coop)

Trondheim

Tillater stands i valgkampen, med avtale. Må styrebehandles dersom det er utenom valgkampen.

City Syd

Trondheim

Tillater stands, men må avtale på forhånd.

Jekta storsenter

Tromsø

Tillater stands de fire siste ukene før valget.

Aker Brygge

Oslo

Tillater ikke. Unntak for politisk debatter eller annen setting enn valgkamppropaganda

Jessheim Storsenter

Jessheim

Tillater stands, men må være avtalt på forhånd.

Åsane Storsenter

Bergen

Tillater stands i valgkampen.

Vestkanten Storsenter

Bergen

Tillater stands, men med avtale

– Valgkamp er show og sirkus

De aller fleste kjøpesentrene NRK har snakket med åpner dørene sine for politisk virksomhet, men kun når det er valgkamp.

– Kjøpesentrene har privatisert det offentlige rom, da må vi ta vår del av samfunnsansvaret. Valgkamp er en morsom happening, og vi inviterer alle partier til å delta. Kundene setter pris på dette, sier senterdirektør Hans Georg Helberg ved Alna Senter i Oslo.

Lagunen Storsenter

VELKOMMEN: Kjøpesenteret Lagunen i Bergen inviterer politikere inn i valgkampen.

Foto: Frode H. Korneliussen / Wikimedia Commons

Også i Bergen har man innsett at det ikke nytter å «kneble» taletrengte politikere.

– Valgkamp er show og sirkus, og Lagunen vil være med. Men vi er ærlige på at dette gjelder de siste ukene før valget. Kommer et politisk parti til i november og ber om plass til å kjøre en politisk kampanje, er svaret nei, sier Lagunen-direktør Knut Eliassen.

– Bør gripe denne sjansen

Bylinebilde - Erling Dokk Holm

FOR STOR MAKT: – Disse situasjonene illustrerer hvilken makt kjøpesentrene har fått i Norge, Kjøpesentrene bør åpnes for offentlighet på lik linje som tidligere folketorg var tilgjengelig for alle. sier Holm.

Byforsker Erling Dokk Holm mener norske kjøpesentre bør reguleres som offentlige rom. Ved å bli mer åpne og inkluderende, vil de også bli mer relevante for folk.

– Vi har sett en utvikling hvor kjøpesentrene får stadig mer makt i det norske samfunnet. Denne makten bør de forvalte på en god måte. Det vil gagne dem selv på sikt, tror han.

Aftenposten skrev sist uke om kjøpesenterdøden i USA. I artikkelen anslår storbanken Credit Suisse at over 8.600 kjøpesentre kan forsvinne i USA i løpet av året. Samtidig med denne utviklingen har netthandelen eksplodert.

– Vi henger etter USA. Men også nordmenn har begynt å endre kjøpevaner. Vi handler også stadig mer på nett. Ved å ta tilbake «torget» vil norske kjøpesentre bli mer enn bare være en shoppingdestinasjon, sier Holm, og viser til at det finnes norske kjøpesenter som tenker nytt.

Ville skjerme kundene

Senterleder Tor Austad, City Nord i Bodø

VIL HA KONTROLL: – Kjøpesentrene er blitt det nye torget hvor folk samles på lørdagene, og det er vi glade for. Men vi er nok ikke klar for å overta den gamle torgrollen. Vi vil ha kontroll, sier senterleder Tor Austad ved City Nord i Bodø.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Etter at NRK tok saken har ledelsen ved City Nord innsett at praksisen ved kjøpesenteret har vært for streng, og nå vil de lempe litt på de strenge reglene.

– Reglene ble innført for å skjerme kundene fra politikere. Vi ønsket at City Nord skulle være et lite fristed, sier senterleder Tor Austad, som også har hatt et møte med lokalpolitiker Brigt Kristensen.

– Vi har hatt en veldig fin dialog med Brigt. Det er gjerne sånn, at så lenge du ikke blir utfordret på standpunkt du har tatt, så står de. Jeg tror vi har hatt godt å bli litt utfordret på dette.

I ukene før kommunevalget i 2019 skal City Nord åpne dørene for politisk meningsutveksling. Ellers i året vil kjøpesenteret være stengt for politisk og religiøs virksomhet.

– Vi har diskutert dette med kolleger på andre store kjøpesenter og legger oss på den samme linja som blant annet Jekta i Tromsø og City Lade i Trondheim.

– Tar det som en halv seier

Brigt Kristensen, rødt
Foto: NRK

Det Coop-eide kjøpesenteret City Nord ligger på den forblåste Stormyra i Bodø. Den iskalde vinden byen er så kjent for gjør at folk som skal inn på kjøpesenteret denne mandagen småløper mot svingdørene og varmen innenfor.

Utenfor står Brigt Kristensen og småhutrer. Han har selv vært Coop-medlem i 40 år. Han synes det er et paradoks at et kjøpesenter som er eid av Coop har praktisert Norges strengeste regelverk.

– Det er ikke mye «litt mitt, litt ditt» over denne praksisen, mener han.

At det måtte såpass kraftig skyts til å få City Nord til snu viser at det var verdt å ta kampen.

– Men det burde vært unødvendig. Samtidig opplever jeg det som en halv personlig seier. Det er fortsatt bare de tre siste ukene før hvert valg vi er velkomne. De øvrige 101 ukene er alle med en politisk sak, eller et religiøst budskap, utestengt, sier han.