Hopp til innhold

Sager ut Europas første laksetrapp rett i berget: – Et helt unikt prosjekt

Mens fisketrapper vanligvis bygges i betong, går man nye veier i Vesterålen. – Den kommer til å stå i evig tid, og tilbakeføre vassdraget til et levende og fiskerikt område, sier prosjektleder.

Entreprenører sager ut laksetrapp i berget.

Blokkenvassdraget i Vesterålen får det som kanskje er Europas første fisketrapp som er sagd ut fra eksisterende fjell. Ei dyr løsning, men den vil stå der til evig tid, sier initiativtakerne.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Blokkenvassdraget var i sin tid et sprell levende område med laks, røye og ørret.

Men som så mange andre norske vassdrag har fisken hatt problemer med sin naturlige vandring oppover etter at elva ble regulert til kraftproduksjon.

I alt består Blokkenvassdraget av seks vann med flere elver. Nå tas det grep og bygges fisketrapp, og det på en måte som ingen har sett før.

– Det er ganske spesielt ja, medgir Viktor Lundgård, som er prosjektleder for trappa.

Stor tro på framtida

Ei laksetrapp er en kunstig oppgangskanal for fisk forbi barrierer som fosser eller damanlegg som fisken ikke kan passere på egen hånd.

I motsetning til andre fisketrapper, skal fisketrappa i Vesterålen freses ut i det eksisterende fjellet. Vanligvis sprenges trappene ut eller utsettes for så mye slitasje at de må restaureres med jevne mellomrom.

Viktor Lundgård

Prosjektleder Viktor Lundgård bygger Europas første fisketrapp som skjæres ut i berg.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Den kommer til å stå i evig tid, og tilbakeføre vassdraget til et levende og fiskerikt område.

Det skal bygges trapper og nye kulper og fylles på med gytegrus 11 ulike steder. Lundgård er selv aktiv laksefisker, og så raskt at hindrene i vassdraget var løsbare.

Prosjektet har et budsjett på 10 millioner kroner over tre år, og flere aktører som NINA, Sintef, NVE, Statsforvalteren i Nordland og NTNU er med.

Grunneierlag lager helt spesielle forhold for fisken

Fisketrappen i Blokken i Vesterålen hugges ut i stein. Langsommelig prosess men varer til evig tid, er håpet til initiativtakerne.

Bra for folkehelsen

Fiskene som beiter i havet og vandrer opp i elvene for å gyte, er laks, sjøørret og sjørøye. Det er disse artene som nå får hjelp på ferden.

Det å ta godt vare på disse fiskeartene vil bety mye i et folke-perspektiv for de kommende generasjonene, mener Lundgård.

– Det å kunne gå på tur, ta seg en kaffe og sitte med ei fiskestang og faktisk få fisk, kommer til å bli kjempeviktig i årene framover og styrke folkehelsen.

I tillegg var den en dam som brast for nesten 20 år siden, og skapte et nytt elveløp.

Første trinn har allerede hatt besøk av smolt.

I det første trinnet av trappa har det allerede vært besøk av smolt.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Unikt prosjekt

De siste årene har det på landsbasis vært åpnet om lag 2000 kilometer nye strekninger som gjør at laksen kommer seg opp i elver og vassdrag.

Man håper det kan være et bidrag for å få villaksen over kneika.

For truslene som laks, ørret og røye står overfor er mange – alt fra parasitter til havbruk.

Det er nå avdøde Hans Petter Fjeldstad, med doktorgrad i laksevandring og fisketrapper, som har tegnet og designet på trappa som sages ut i fjellet.

– Det har aldri vært gjort før, så la oss prøve det, var svaret fra ham, sier Lundgård.

Den vanligste metoden er å sprenge i berget, og så bygge en betongtrapp.

Ingeniør Maris Berg, NINA

Ingeniørene fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, sier at det er et spennende prosjekt, og at registreringene av fisk så langt har vært oppløftende. Marius Berg er spent på hvordan det utvikler seg.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Allerede i bruk

Entreprenørene er i ferd med å ferdigstille de første trinnene, og ingeniør Marius Berg ved NINA sier at de allerede har registret smolt som har kommet seg inn i det første trinnet.

– Dette virker lovende for vassdragets utvikling framover, sier han.

En relativt sliten prosjektleder er glad for at den første delen nå er ferdig ved årsskiftet.

– Det er jo flott å lage noe som kan stå i hundrevis av år. Det har vært tidkrevende og slitsomt, og vi er vel totalt et par hundre personer som er involvert på forskjellig vis i dette, sier Lundgård.