Vil forby uerfiske hele året

Uerbestanden er ifølge Havforskningsinstituttet nær et historisk lavmål. Nå har fiskeridirektør Liv Holmefjord foreslått å iverksette strengere tiltak for å verne den røde dypvannsfisken.

Uer

SMAKFULL FISK: Uer er en svært populær matfisk i Norge. Men den er sterkt truet av overfiske.

Foto: Tollvesenet

Ueren har lenge vært på den nasjonale rødlista over truede arter. Nå har forskerne ropt enda et varsko: uerbestanden er på vei mot et historisk lavmål.

– Har blitt fisket mer enn forsvarlig

Forsker Kjell Nedreaas ved Havforskningsinstituttet mener at den alvorlig lave bestanden har blitt enda mer svekket ved at det i lengre tid har blitt fisket mer uer enn det som har vært regnet som tilrådelig.

Han peker også på fiskens dårlige forutsetninger for reproduksjon som en forklarende faktor for dagens krisesituasjon.

– Hovedproblemet er at rekrutteringen er for svak. Ueren blir først kjønnsmoden når den er 12-15 år, og yngelsmengden, som er en viktig indikator for utviklingen i bestanden, har de siste årene vært veldig lav og nedadgående, sa Nedreaas under et reguleringsmøte 3. november.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Vurderer forbud hele året
Fiskeridirektør Liv Holmefjord

VIL SKJERME UEREN: Fiskeridirektør Liv Holmefjord vurderer nå om uerfisket skal forbys hele året.


I 2011 var uerfisket regulert på følgende vis: det var forbud mot direkte fiske av uer og alt trålfiske nord for 62° N hele året. For alminnelige redskaper var det forbud fra mars til juni og i september. De resterende månedene har det allminnelige fisket vært nesten uregulert.

Både fiskeridirektør Liv Holmefjord og Nedreaas fra Havforskningsinstituttet sier at de nå de vurderer det slik at forbudet bør gjelde hele året.

Får lite støtte fra næringa

Men fiskeridirektørens forslag får ikke mye gehør i fiskerinæringa. Verken Norges Fiskarlag eller Kommunenes Sentralforbund støtter forslaget, som de mener er for dramatisk.

Kystfiskerlaget støttet forslaget om å forby direkte fiske hele året, men mener bifangstandelen på 20 prosent er for lav.

I 2010 uttalte leder i Nordland fylkes fiskarlag, Steinar Jonassen, at de ikke hadde noen tro på at ueren er utrydningstruet:

– Tvert imot mener vi bestanden har tatt seg opp. Det fiskes mer uer de 3-4 siste årene, uten at innsatsen har økt. Dette har vi både årsmøtevedtak og styrevedtak på, uttalte Jonassen.

Folk vil ikke ha utrydningstruet fisk på tallerkenen

I en undersøkelse Respons Analyse gjennomførte for WWF i oktober 2010, kom det fram at nordmenn ikke ønsker ulovlig eller utrydningstruet fisk i butikkene.

Resultatene viste blant annet at:

  • 77 prosent sier seg enige i at de aktivt vil endre sine kjøpevaner, det vil si handle i en annen butikk eller velge andre typer fisk, dersom de fikk kjennskap til at fisken som ble solgt var utrydningstruet.
  • 75 prosent ønsker at norske myndigheter stanser import av truede fiskearter.