Fisken er trygg – også for storspiserne

Du kan trygt spise mer enn ett kilo oppdrettslaks i uken uten risiko for å få i deg skadelige mengder PCB og dioksiner, konkluderer Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM).

Fisk

Du kan trygt spise 300 gram oppdrettslaks hver dag, konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet i en ny vurdering. De som spiser lite fisk, kan gå glipp av helsefordeler, heter det i tilrådningen.

Foto: Maria Elsness / NRK

– Helsefordelene ved å spise fisk oppveier klart den ubetydelige risikoen som dagens nivåer av forurendinger og andre kjente fremmedstoffer i fisk representererer, konkluderer Janneche Utne Skåre som har ledet utredningen i VKM.

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM gjort en ny vurdering av nytte og risiko ved å spise fisk. Ekspertene konkluderer med at det er godt dokumentert at fisk beskytter mot hjerte- og karsykdom.

– Ved dagens nivåer av de viktigste miljøgiftene PCB, dioksiner og kvikksølv, får verken storspisere eller andre i seg skadelige mengder miljøgifter fra fet og mager fisk, sier medlem av Hovedkomiteen Janneche Utne Skåre som har ledet utredningen i VKM.

Fisk inneholder viktige næringsstoffer som marine omega-3 fettsyrer, vitamin D, jod og selen.

– Det er godt dokumentert at fisk er sunt og helsebringende. Per i dag spiser voksne og barn gjennomsnittlig nok fisk til å dekke behovet for marine omega-3 fettsyrer, men det gjør ikke gravide, fortsetter Utne Skåre.

Ny vurdering

Sushi danker ut burger
Foto: fotomontasje / Colorbox.com

I 2006 tok VKM på grunn av miljøgiftinnholdet et forbehold og sa at de som spiste mer enn 400 gram fet fisk i uken over lenger tid ville overskride grensen for det som var trygt.

Men den gangen ble gravide kvinner rådet til å droppe oppdrettsfisk. I dag fjernet Helsedirektoratet presiseringen i kostholdsrådene, som anbefalte unge jenter og gravide å begrense fiskespisingen.

– Denne tilrådingen er nå fjernet. På grunn av nedgangen av miljøgifter i oppdrettsfisk er det ikke lenger grunnlag for å begrense inntaket. Tvert imot, sier Utne Skåre under framleggingen i dag.

Laksen spiser planter

Oppdrettslaksen spiser mer soya og plantestoffer enn før. Forskningsstiftelsen Nofima kunne nylig melde at planteråvarer nå utgjør mer enn 70 prosent av foret som oppdretterne gir laksen. I 1990 fikk oppdrettslaksen 90 prosent marine råvarer, i fjor var andelen redusert til 29,2 prosent.

– Dette gjør at mengdene kvikksølv i oppdrettsfisk er halvert. Nivåene av antibiotiksa og lakselusmidler er lave og påvirker ikke mattryggheten, sier Janneche Utne Skåre.

I en annen Nofima-rapport går det fram at vi må spise dobbelt så mye oppdrettslaks i dag som i 2000 for å dekke det ukentlige behovet for marine omega-3 fettsyrer.

– Sjømat viktig for helsa

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) har ventet spent på at rapporten skulle legge fram i dag.

– Resultatet er gledelig. Rapporten gir et viktig vitenskapelig grunnlag for norske helsemyndigheter. Det er også gode nyhter for for fiskeri- og havbruksnæringa som er avhengig av uavhengig forskning i sin markedsføring. Og ikke minst er dette viktig for forbukerne både i Norge og de 139 landene vi eksporterer sjømat til, sier Aspaker.