Fire pasientskadesaker på lege

En av de to utenlandske legene som har operert friske pasienter på Nordlandssykehuset, har fire saker hos Norsk pasientskadeerstatning. En pasient har så langt fått medhold i sin klage.

Nordlandssykehuset

FLERE KLAGER: Den tidligere kirurgen og seksjonsoverlegen ved Nordlandssykehuset har fire klager hos Norsk pasientskadeerstatning.

Foto: Piera Balto / NRK

Norsk pasientskadeerstatning fører ikke saker på enkeltleger, men et søk i arkivet viser at den tidligere kirurgen og seksjonsoverlegen ved Nordlandssykehuset har fire klager.

Nordlandssykehuset informert i fjor høst

– Det kan være flere saker som vi ikke har fått beskjed om enda, sier kommunikasjonssjef Øydis Castberg i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Hun sier det er vanlig prosedyre at at NPE kontakter sykehuset etter at pasientene tar kontakt om mulige skadesaker. De ba Nordlandssykehuset om journalene i fjor høst.

Disse sakene kjenner Norsk pasienskadeerstatning

  • En operasjon i februar 2009, NPE gav ikke medhold i klagen
  • En operasjon i mai 2009, NPE kontaktet sykehuset september 2009
  • En operasjon i juni 2009, NPE kontaktet sykehuset september 2009
  • En operasjon i juli 2009, NPE tok kontakt med sykehuset i august 2009

Les: Mener reaksjonen kommer for sent

Alle sakene gjelder gastrokirurgi.

– Våre henvendelser sendes alltid til sykehuset ved direktøren. Deretter har sykehuset åtte uker på å sende journalen tilbake, sier Castberg.

– Burde direktøren ha visst om dette?

– Hvilke rutiner sykehuset har, må de svare for selv. Men vi har fått svar på vår henvendelse, sier hun.

Slakt av operasjon

Sykehuset fikk i mars i år en sakkyndig rapport fra Helsetilsynet etter operasjonen av Lillian Olsen (61).

Lillian Olsen

Lillian Olsen fikk fjernet flere friske organer fordi kirurgene mente hun hadde kreft.

Les Lillians historie: Tabbe-legene fortsatte i Helse Nord

Sakkyndig professor Jon Arne Søreide skriver at dokumentasjonen fra kirurgen som opererte er mangelfull og noe uklar. Inngrepet «kan i denne sammenheng vanskelig sies å være i tråd med god praksis.»

«Samlet sett var beslutningen om å tilby pasienten i Bodø uklok, og kanskje på grensen til overmodig», skriver Søreide. Han skriver videre at det ikke var forsvarlig å operere i Bodø, mot retningslinjene til Helse Nord.

En har fått medhold

Så langt har Norsk pasientskadeerstatning gitt en av pasientene medhold i at behandlinga var for dårlig.

– Dette var en mann som var operert i mai i fjor. Denne saken er ikke omtalt i media så langt. Han gjennomgikk ikke en kreftoperasjon, men en annen gastrooperasjon, sier Castberg.

– Konsekvensen er stor for pasienten, spesielt siden dette skjedde en feil i behandlinga,sier hun.

Erstatningsbeløpet er så langt ikke klart.

– Det er en individuell vurdering i hver enkel sak, sier Castberg.

Direktøren: – Fikk ikke operere

Eivind Solheim

Eivind Solheim

Foto: Malvin Eriksen / NRK

Sykehusledelsen i Bodø sier de fikk beskjed om skadesakene i september i fjor.

– Da fikk vedkommende lege beskjed om at han skulle gjennomgå de operasjonene han hadde gjort.

– Dette materialet ble så sendt til ekstern spesialistvurdering, og det ledet fram til at vedkommende ikke lenger er ansatt ved Nordlandssykehuset, sier direktør Eivind Solheim.

Den tyske legen er nå ansatt som kirurg ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Han ønsker ikke å uttale seg til media får NRK vite fra Helgelandssykehuset.

Nordlandssykehuset - leger

Kirurgene Johannes Diermann og Rastislav Kunda er nå omplassert. Bildet er fra Nordlandssykehusets nettside.

Foto: Faksimile: Nordlandssykehuset

Se hvordan Nordlandssykehuset beskrev legene da de startet.