NRK Meny
Normal

Mener reaksjonen kommer for sent

Direktøren fikk vite om feilopersjonen av Lillian Olsen i august i fjor. Likevel fikk kirurgene fortsette å operere fram til februar i år.

Lillian Olsen og Stein Olsen

Feilopererte Lillian Olsen er kritisk til at det tok over et halvt år før sykehusledelsen fortok seg noe. Her sammen med mannen Stein Olsen.

Feilopererte Lillian Olsen er kritisk til at det tok over et halvt år før sykehusledelsen fortok seg noe.

– Jeg lå til sengs i nesten et helt år uten at noen foretok seg noe. Jeg var nesten helt borte i perioden, men mannen min sto veldig på for at sykehuset skulle ta ansvar, uten at det skjedde noe.


Hun er en av pasientene som Helsetilsynet nå gransker behandlingen av. Olsen ble operert for kreft uten å være syk og ble fratatt friske organer i en operasjon kirurgene ikke hadde kompetanse til å utføre.

LES OGSÅ: Lillians utrolige historie

Etter at den omfattende svikten ble avslørt av VG og AN i helgen, ble det i dag kjent at de to kirurgene er fratatt alt operasjonsansvar og at leder for kirurgisk avdeling måtte gå på dagen.

LES OGSÅ: Sjefskirurg går av etter skandale

LES OGSÅ: Tre nye skandale-operasjoner

Direktør ved Nordlandsykehuset Eivind Solheim og pasientombud Inger Marie Sommerset.

Direktør ved Nordlandsykehuset Eivind Solheim og pasientombud Inger Marie Sommerset møttes i Dagsnytt Atten mandag kveld.

Orientert i august

Mandag kveld møttes direktør ved Nordlandsykehuset Eivind Solheim og pasientombud Inger Marie Sommerset i debatt i NRK P2.

– Vi ser veldig alvorlig på det faktum at ledelsen ved sykehuset har vært klar over denne hendelsen helt siden august, uten å ha foretatt seg noe, sier Sommerset.

Direktør Solheim sier han ikke var klar over omfanget av saken før etter august.

– Da vi fikk vite dette ga vi beskjed til ledelsen av den kirugriske avdelingen om at denne type operasjoner ikke skulle forekomme, sier Solheim.

– Det ble gjennomført 12 operasjoner i 2009, og en i 2010, i februar i år.

– Direktøren kan ha visst

Men pasientombudet mener det skulle ævrt satt inn tiltak tidligere. Totalt er det nå seksten tilfeller av operasjoner på friske personer som granskes. Den siste operasjonen ble utført i februar i år.

– Det skulle vært satt en fullstending operasjonstopp med en gang, sier pasientombudet.

– Her er det mange som har visst mye, ikke bare klinikksjefen og de to kirurgene. Operasjonene må ha vært kjent for andre, kanskje også sykehusets direktør, sier pasientombud Inger Marie Sommerset i Nordland til NTB.

– Lå på sykehuset uten å få hjelp

Også Olsen mener sykehuset har reagert for sent.

– Jeg lå sykehuset nesten et helt år uten å få hjelp, sier hun.

Hun synes det er synd at mannen hennes ikke ble tatt på alvor da han tok kontakt med sykehuset for å få de til å stå til ansvar på et tidligere tidspunkt.

– Etter at dette ble kjent i media har det skejdd mye og fort. Men mens jeg lå syk sto mannen min veldig på og ble totalt avist. Først i april i år fikk han og datteren min et møte med sykehuset, sier Olsen. Hun sier hun nå er glad for at hun lot seg overtale til å intervjue.

– Hvis ikke hadde nok vi pasienter sittet på hver vår kant uten å vite om hverandre.

Sykehusets rolle granskes

Fungerende direktør i Statens helsetilsyn, Geir Sverre Braut, sier til NTB at ikke bare de to kirurgenes, men i høy grad også sykehusets rolle, vil bli nøye undersøkt etter det som nå har skjedd.

Braut sier at Helsetilsynet ikke bygger granskingen på noen konkret mistanke om at Nordlandssykehuset bevisst har lagt opp til et større ambisjonsnivå og mer kompliserte operasjoner enn sykehuset er autorisert for.

– Spørsmålet vi stiller oss i sammenheng med den aktuelle saken er om Nordlandssykehuset har organisert virksomheten sin på en slik måte at den er tilfredsstillende for pasientene, sier Braut.

Braut sier at begge de to legene har norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning.