NRK Meny

Ferdig talt i Beiarn

Tallene fra Beiarn viser at Ap går tilbake 11,4 prosentpoeng fra valget i 2013, og får 29,2 prosent oppslutning. Sp har størst fremgang med 14,9, og får 35,5. Høyre og Frp er tilnærmet uendret, og får begge henholdsvis 13,6 prosent hver. Flere tall her.