Får bedre rettssikkerhet

Psykisk utviklingshemmede blir usynliggjort i rettsapparatet, viser studie. Nå vil Justisdepartementet styrke rettssikkerheten deres.

Psykisk utviklingshemmet

Psykisk utviklingshemmede blir ofte usynlige i rettsapparatet. Det jobber Justisdepartementet for å endre på.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

En studie fra Nordlandsforskning som nylig ble kjent, viser at utviklingshemmede blir usynliggjort i rettsapparatet og at de som gjennomfører dommeravhør mangler kunnskap om denne gruppen.

Astri Aas-Hansen

Statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet sier at de er klar over problemet og tar det på alvor.

Foto: Studio / NRK

Statssekretær i justisdepartementet, Astri Aas-Hansen, sier de tar problemet på alvor.

- Det som Nordlandsforskning har kommet fram til viser jo at det er helt nødvendig for oss å følge opp ved å styrke kompetansen.

Det er allerede undervisningstilbud på politihøgskolen som skal gi bedre kompetanse når det gjelder avhør av psykisk utviklingshemmede, sier Aas-Hansen.

Studie vakte oppsikt

Det vakte oppsikt da forskere ved Nordlandsforskning i Bodø kunne slå fast at psykisk utviklingshemmede ikke får samme behandling som andre av politi og rettsapparat. Nå vil justisdepartementet gripe fatt i problemet.

Blant annet skal barnehusene, som er oppretta over hele landet for å hjelpe barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep, styrkes.

-Sånn at man også er i stand til å foreta gode dommeravhør av psykisk utviklingshemmede, påpeker Aas-Hansen.

Rullestol

Alle har krav på rettssikkerhet, særlig om man tilhører sårbare grupper, sier statssekretæren.

Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix

Forskning viser altså at rettsikkerheten til utviklingshemmede ikke er ivaretatt per i dag. Det burde den vært, i følge statssekretæren.

- Alle har krav på rettssikkerhet. Når det da i tillegg er slik at man er en sårbar person, eller tilhører sårbare grupper, da bør man ha et ekstra krav på at ens rettssikkerhet ivaretas, sier Astri Aas-Hansen.