Hopp til innhold

Fant ingen ulovlige stoffer i oppdrettsfisken

I 2022 ble 15.040 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoff. Ingen ulovlige midler ble funnet, skriver Havforskningsinstituttet.

Resultatene viser at nivåene av legemidler og miljøgifter er under grenseverdi.

I alt ble det analysert 3008 prøver, bestående av totalt 15.040 oppdrettsfisk. Fiskene blir analysert i samleprøver, som består av fem fisk fra samme merd.

– Prøvene skal representere norsk oppdrettsfisk som helhet, forklarer forsker Annette Bernhard.

Overvåkningsprogrammet er regulert gjennom EØS-avtalen, og er del av EU sitt overvåkningsprogram på animalske matvarer.

Målet er å sikre at maten er trygg.

Laks i merd
Foto: Mowi