Færre jerv i Nordland

Det er i år registrert 50 jervekull i Norge og det er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull, som Stortinget har bestemt. Antall registrerte kull i landet har likevel falt betydelig siden i fjor. Den største endringen ser vi i Hedmark, hvor det har vært en nedgang på fem kull. I Oppland, Nordland og Troms og Finnmark, er det i hver av dem registrert en nedgang på tre kull sammenlignet med i fjor.

Jerv
Foto: Steve Kroschel / Reuters