NRK Meny
Normal

Færre helsefagarbeidere

Mangelen på helsefagarbeidere i distriktene har økt med over 50 prosent på ett år.

Nå lover helseministeren en storsatsing for å rekruttere flere til helse- og omsorgsyrkene, skriver Nationen.

Ifølge NAVs siste bedriftsundersøkelse er det avdekket en mangel på 1700 omsorgsarbeidere og hjelpepleiere i 2007.

Distriktene sliter mest

Dette er en klar økning fra 2006 hvor det ble rapportert inn mangel på 800 personer i disse yrkene.

Ser en på helse og sosialtjenester fordelt på næringer og regioner i samme undersøkelse at rekrutteringsproblemene i år er en god del høyere innenfor helse og sosial enn hva tilfellet var i fjor.

- I år mangler bedriftene innenfor denne næringen 6100 personer. Mangelen er størst i Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Nord-Norge, opplyser kontorsjef i NAV, Hans Kure.

Leder av helse- og sosialseksjonen i Fagforbundet, Kjellfrid Blakstad, påpeker at spesielt distriktskommuner over hele landet nå sliter med å få nok helsefagarbeidere.

- En del av årsaken ligger i at kommunene ofte lyser ut delstillinger som er lite attraktive for nyutdanna yrkestakere. I går var jeg i Buskerud der det viser seg at mange kommuner nå er fortvilet over ledige helsefagstillinger som det ikke er søkere til, forteller Blakstad.

Også sykepleiere

Også underskuddet på sykepleiere øker. I årets bedriftsundersøkelse er det rapportert en mangel på 1450 sykepleiere.

Kontorsjef i NAV, Hans Kure, opplyser til Nationen at trenden som disse andre tallene viser også kommer frem hvis man ser på antall ledige stillinger som er lyst ut.

- Så langt i år, ut oktober måned, har NAV registrert 13.377 utlyste stillinger for omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Det er en økning i ledige stillinger på 22 prosent innen disse yrkesgruppene i forhold til samme tid i fjor, sier Kure.

Han forventer at både ledige stillinger og mangelen på helsefagarbeidere vil fortsette med å vokse også neste år.

- Hva er årsaken til den store mangelen på helsefagarbeidere?

- Det har vært en betydelig økonomisk vekst i Norge. Dette har ført til økt skattetilgang og samtidig har overføringene til kommunene økt. Det har igjen ført til en bedret budsjettsituasjon og flere stillinger innen helseforetakene og kommunesektoren, understreker Kruse.

Lover bedring

Helseminister Sylvia Brustad lover nå en storsatsing for å få fram flere helsefagarbeidere.

- Regjeringens kompetanse- og rekrutteringsplan, Kompetanseløftet 2015, har som hovedmål å sikre de kommunale omsorgstjenestene tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning fram til 2015, opplyser Brustad.

Hun mener regjeringens styrking av kommuneøkonomien med om lag 21 milliarder kroner siden 2005 har bidratt sterkt til å redusere etterslepet i personellbehov i kommunene.

- Tall fra SSB viser at kommunene er på god vei til å nå ett av Regjeringens viktigste mål, å styrke pleie- og omsorgstjenestene med 10.000 nye årsverk med relevant fagutdanning innen utgangen av 2009, framholder Helseministeren. Regjeringen har for perioden fra 2008 til 2015 anslått et behov for ytterligere 12.000 årsverk i omsorgstjenesten.

- Vi vil derfor sette i gang en utredning av dimensjoneringen av ulike utdanninger som det er behov for innen kommunal sektor, for å sikre tilstrekkelig antall kvalifisert i helse- og omsorgssektoren, framholder helseministeren.