EU-avtale kan ramme fiskeriet

Næringslivet i Nordland mener myndighetene ikke gjør nok for å sikre norsk fisk adgang til de største markedene i utlandet. En ny handelsavtale mellom EU og USA kan bety tap av store inntekter.

 Næringslivet i Nordland mener myndighetene ikke gjør nok for å sikre norsk fisk adgang til de største markedene i utlandet. En ny handelsavtale mellom EU og USA kan bety tap av store inntekter.