En tsjekker i Susendalen

En tsjekker kom gående over fjellet til Susendalen i 1933. Han fant seg til rette og bosatte seg i dalen i 15 år.

Václav Marek

Václav Marek var levende interessert i fjellets folk og deres livsvilkår.

Foto: NRK

Václav Marek var levende interessert i fjellets folk og deres livsvilkår. Han skrev ned sine inntrykk, intervjuet mennesker, tok en mengde bilder og laget tegninger og skisser.

En kulturhistorisk skatt som få bygder har maken til, skriver Helgeland Museum som inviterer til markering og avdukning av ei byste og et relieff av tsjekkeren.

100-årsmarkering

I år er det hundre år siden Marek ble født. Hans interesse for samene i fjelldalen resulterte etterhvert i ei bok han kalte "Samene i Susendalen".

Nå er fotoarkivet hans, på over 2000 bilder, kommet Nasjonalbiblioteket i hende. Dette dokumenterer liv og levesett i en tidligere tidsepoke, ikke bare i Susendalen, men generelt sett som en beskrivelse av forholdene for samer og bufolk i fjellnære bygder på Helgeland.

Kulturpris

I 1992, to år før hans død, fikk han Hattfjelldal kommunes kulturpris som hovedsaklig var begrunnet i hans bok om samene i Susendalen.

Onsdag kom Nora Sykorova (datter) og Monika Romanovska (datterdatter) reisende fra Praha for å delta på markeringa i Susendalen torsdag. Det er første gang noen i familien besøker fjellbygdene der han bodde 15 år av sitt liv.

Mareks historie markeres som en kulturhistorisk festkveld på Susendal Samfunnshus torsdag 30 oktober kl 19:00.