Hopp til innhold

En av tre sykepleierstudenter stryker til medikamenteksamen

Å kunne håndtere legemidler er noe av det viktigste en sykepleier skal kunne gjøre. Rundt en av tre sykepleierstudenter i Norge stryker på medikamenteksamen.

Carina Hansen Ellingsen

STRØK: Carina Hansen Ellingsen strøk på sin første eksamen. – Jeg tok lett på det.

Foto: Privat

En sykepleier som deler ut medisiner, har ansvar for at den riktige pasienten får riktig legemiddel og i riktig styrke, dose og på riktig måte til rett tid.

Eksamen i medikamentregning er derfor nådeløs, og krever 100 prosent riktige svar for å få bestått.

Rundt en av tre sykepleierstudenter i Norge stryker første gang de tar medikamenteksamen, viser ferske tall fra Nord Universitet. Flere stryker opptil flere ganger. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus har den høye strykprosenten i medikamentregning vært et problem lenge. I 2013 strøk seks av ti personer ved utdanningen.

Sykepleier

EN AV TRE STRYKER: Medikamenteksamenen er nådeløs, og slipper ikke gjennom mange.

Foto: Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Ikke stress, unngå å stryke

Carina Hansen Ellingsen (30) er sykepleierstudent ved Nord Universitet. Hun slurvet på første forsøk noe som ga stryk, men klarte å bestå på forsøk nummer to.

– Jeg leste ikke spørsmålet ordentlig og tok kanskje litt lett på det. Medikamentregning har aldri vært et problem for meg, men jeg leste et spørsmål litt raskt og det var nok til å stryke, sier Ellingsen.

Medikamentlære i praksis er også en læringsprosess som tar tid. I starten sjekker en gjerne x antall ganger før noe utdeles, og alt dobbeltsjekkes av en mer erfaren sykepleier.

Ellingsen trekker frem appen Medregning som et viktig huskeredskap når sykepleiere må regne ut dose, styrke og mengde i medikamentutdeling.

– Mental sperre

– Det handler ikke nødvendigvis om dårlige mattekunnskaper. Det handler nok mer om en mental sperre. Mange blir så nervøse at de gjør feil som de ikke ville ha gjort dersom de ikke hadde det voldsomme presset på seg om at alt må være 100 prosent, sier dekan Bodil Helene Svendgård ved fakultetet for sykepleie og helsevitenskap.

Har troen på studentene

HAR TROEN: Dekan Bodil Helene Svendsgård tror mange sykepleierstudenter påvirkes av presset.

Foto: STINE HÅVEMOEN / NRK

Og skulle du få en slik sperre, får du flere forsøk. Studentene gis tre forsøk, men kan søke om et fjerde.

– Må være strengt

Simen Nørstebø (25) er leder i studentforeningen Prostud og sykepleierstudent. Han er tydelig på at medikamenthåndtering er noe sykepleiestudentene bør klare å bestå.

Fremtidens sykepleiere

FREMTIDENS SYKEPLEIER: Simen Nørstebø er ferdig utdannet sykepleier om ett år. Han vet hvor viktig det er å håndtere medikamenter som sykepleier.

Foto: Privat

Feiler du på det fjerde forsøket blir du utestengt av studiet de neste sju år. Jeg kan ikke si at jeg mye sympati for studenter som ikke består. De mattekunnskapene de må inneha tilsvarer omtrent det du må kunne for å begynne på ungdomsskolen, sier han.

Bør fokusere mer på matte

Nørstebø, som selv er sykepleierstudent, mener at medikamenteksamen bør fokusere mer på regnekunnskaper enn fagbegreper.

Det er studenter som stryker fordi de ikke vet hva en dosett er. Det brukes ord og uttrykk i eksamen som ikke nødvendigvis gjenspeiler matematikkunnskapene hos den enkelte student. Medikamenthåndtering handler om pasientsikkerhet, og derfor er det et viktig fag, sier han.

Feildosering av medisiner kan bety plager, skader og i verste fall død for pasienter og pleietrengende.

Ifølge dekan Svendsgård klarer de fleste studentene å bestå medikamenteksamen, om ikke på første forsøk så på andre eller tredje.

– Men noen stryker, og får dermed ikke mulighet til å bli sykepleier. Har du strøket fire ganger, så kommer du ikke inn igjen. Da må du eventuelt studere ved en annen skole. Det er den eneste muligheten du har. Så skal du bli sykepleier må du i prinsippet klare å bestå på en av de fire forsøkene, presiserer Svendsgård.