Styrker beredskapen på grunn av ekstremt stor skogbrannfare

– Du tenner bare ikke ild i naturen nå, advarer DSB, som nå setter inn to ekstra helikoptre for å styrke skogbrannberedskapen i helga.

Skogbrannhelikopter

Dette er ett av tre skogbrannhelikoptre som settes i beredskap i helga. Helikoptrene er utplassert på Torp, på Værnes og i Narvik.

Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Dermed er totalt tre skogbrannhelikoptre i beredskap gjennom helga. Mens det ene blir stående på Torp, settes ett i beredskap på Værnes i Trøndelag. Samtidig plasseres ytterliggere ett helikopter i Narvik.

– Det er fryktelig tørt i Nordland akkurat nå. Nå er det akkurat på grensen til å tippe over til det vi kaller meget stor brannfare. Særlig i Vefsn-området i Rana, sier Hans Kristian Madsen til NRK.

Hans Kristian Madsen, avdelingsleder for Beredskap, redning og nødalarmering

Fungerende avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen i Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap.

Foto: Henriette Magnussen, DSB

Han er fungerende avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og advarer nå folk mot å gjøre opp ild i naturen i helga.

– Det er ulovlig å gjøre det når situasjonen er slik som den er, det gjør man bare ikke. I tillegg skal man være svært varsom med å kaste fra seg ting som kan forårsake brann, for eksempel engangsgriller eller sigarettsneiper.

– Folk må vise den aller største grad av forsiktighet nå. For dette kan spre seg raskt, legger han til.

Sender ut OBS-varsel

Også Politiet i Salten går nå ut og advarer mot ekstrem brannfare i Salten for tiden.

Ifølge Madsen i DSB har en tørr vinter skylden for at det er så stor brannfare.

– Det er mye tørr og død vegetasjon etter vinteren, og når det ikke kommer nedbør av betydning, så øker brannfaren.

– Hvor spesiell er situasjonen?

– Det er lenge siden vi har hatt så lange perioder med tørt vær nordpå. Dermed får vi veldig mye død vegetasjon som tenner lett. Derfor prøver vi nå å være tett på, og sørge for forsterket beredskap, særlig nå når skogbrannfaren er økende.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Flyfoto fra skogbrannen i Sørfjorden

Flyfoto av en kraftig gress- og lyngbrann i Sørdalen i Vefsn i mai. Det er nå enormt stor brannfare, blant annet i Vefsn.

Foto: Politiet

Skogbrannhelikopteret er i beredskap fra 15. april til 15. august, og bruken koordineres av Hovedredningssentralen.

Helikopteret tar omtrent 3000 liter i hvert hiv, og kan frakte både materiell og mannskaper.

– Det har kapasitet til å drive brannslukking, og vil kunne settes raskt inn dersom brannvesenet trenger det, forklarer Madsen.

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om lokalt stor skogbrannfare både på Helgeland, i Salten og Ofoten. Det gjelder også for Nord-Trøndelag.

OBS-varselet vil gjelde inntil det kommer nedbør av betydning.

Vurderer ildforbud

I likhet med DSB, ber politiet i Salten folk om å være forsiktig med ild i helga.

– Det har vært både varmt og tørt over lengre tid. Folk må derfor utvise stor varsomhet og ikke gjøre opp åpen ild utendørs, sier stabssjef Arne Hammer ved Salten politidistrikt.

Kriminalsjef Arne Hammer ved Salten politidistrikt

Stabssjef ved Salten politidistrikt, Arne Hammer, vurder ildforbud.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Foreløpig er det ikke forbudt å gjøre opp ild, men politiet utelukker ikke at det kan komme etter hvert.

– Vi følger med på utviklingen og er i dialog med Salten Brann. VI vurderer fortløpende om vi må nedlegge forbud, utdyper Hammer.

Stabssjefen advarer mot å gjøre opp åpen ild utendørs. Spesielt når det kommer til bråtebrann og båltenning, men også bruk av engangsgriller.

– Ha dessuten lav terskel for å ta kontakt med nødetatene dersom du frykter brann, oppfordrer Arne Hammer.