Hopp til innhold

Meterprisen på ny E6 er nesten 40.000 billigere enn omstridt sykkelvei

Meterprisen på E6 Helgeland endte vesentlig lavere enn sykkelveien mellom Stavanger og Sandnes. Derfor er det slik.

Collage

MILLIARDPROSJEKTER: Til venstre; ny E6 på Helgeland. Til høyre; Norges mest moderne sykkelvei i Rogaland.

Foto: ARILD ESKELAND / OLA HELNESS / NRK

– Dette er en lav meterpris.

Stein Johnny Johansen er avdelingsdirektør for prosjektavdelingen hos Statens vegvesen. Han var til stede på Helgeland i dag, hvor man har åpnet ny E6.

«Norgesrekord i veibygging», ifølge prosjektlederen. E6 er ikke bare ferdig ett år før tida – prisen på 8,1 milliarder er faktisk ganske rimelig.

Johansen har dette som fagfelt, og konstaterer at meterprisen på 62.000 ikke er så ille.

– Tilsvarende vei ligger normalt på 100.000 til 400.000 kroner per meter.

Ulike forutsetninger

Samtidig er det vanskelig å sammenligne priser på bygging av vei.

Noe som virker inn er eventuelle bruer og tunneler. Grunnforhold, og så videre.

Et gigantprosjekt som E6 Helgeland er derfor noe helt annet enn sykkelveien mellom Stavanger og Sandnes. Som skaper ståhei i Rogaland.

Men de to milliardprosjektene gir likevel et bilde av hvor forskjellig det er å bygge vei i ulike deler av landet.

Kostnaden for 13 kilometer sykkelvei er cirka 1,4 milliarder. En meterpris på 100.000 kroner.

Nesten 40.000 mer enn på Helgeland.

– Denne sykkelveien er bygd i bystrøk. En av de tingene vi får da, er dyrt grunnerverv. Altså – du må jo erverve grunn og eiendom der folk bor, for å kunne bygge veien. Dette er adskillig dyrere i by enn på landsbygda, forklarer Johansen.

Prosjektlederen for sykkelstamveien i Stavanger er Kari Smådal Turøy. Hun peker nettopp på at de har helt andre forutsetninger for å bygge vei.

Så som omlegging av avløp, flytting av kabler og ledninger samt trafikkavvikling mot motorveien (bruer og overganger):

– Veikropp, inklusive asfalt, utgjør 10 prosent av kostnadene. Sammenligner du med å bygge et hus, så er asfalten tapetet.

– For dem som sammenligner tall og tenker; «på Helgeland har man fått mer vei for pengene». Hva vil du si til dem?

– Jeg kjenner ikke det prosjektet i det hele tatt, men vil tro det er fordi man har bygget på en plass det ikke er så mye å gjøre som der vi har bygget. Skal man sammenligne, må man sammenligne epler med epler.

– Er du enig med dem som mener meterprisen på 100.000 er mye?

– Det er mye penger. Men i kalkylene er det gjort en vurdering av nytte i forhold til kostnad som gjorde at prosjektet likevel ble prioritert.

Hadde flaks

At meterprisen på Helgeland kom godt ut, henger sammen med andre ting også.

Som flaks.

Prosjektleder på Helgeland er Bård Nyland. Han forteller at det å jobbe seg gjennom områder med kvikkleire, har vært en av de store utfordringene nord for Mosjøen.

– Noen ganger står lykken den kjekke bi. Vi hadde åtte områder med kvikkleire eller lignende grunnforhold.

Ny vei på Helgeland.

ÅPNET I DAG: Slik ser ny E6 ut fra lufta.

Foto: Ola Helness / NRK

De jobbet seg gjennom de mest utfordrende områdene vinteren 2017–2018. Den vinteren var det kuldegrader fra november til april. Været var godt.

– Vi brukte frosten som hjelpemiddel for å utføre operasjonene trygt. Da gikk det fort og godt. Noe som også bidro til at vi kom ut godt økonomisk.

– Det er heller ingen signalbygg eller store bygg som har kostet penger. Vi har forsøkt å bygge en effektiv og driftssikker vei.

Forsøkte noe nytt

Et godt samarbeid med entreprenør og kommuner har vært en forutsetning.

I tillegg til en aldri så liten «genistrek»: en ny kontraktsform.

Inspirasjonen kommer fra de såkalte OPS-prosjektene først på 2000-tallet, forteller Stein Johnny Johansen.

Uten å bli for teknisk, går det enkelt forklart ut på et tettere samarbeid med entreprenøren. Som står for både prosjektering, gjennomføring, drift og vedlikehold.

– Det er lagt opp til en samarbeidskontrakt med entreprenøren. Der vi utnytter hverandres kompetanse. Vi har gjort mange gode erfaringer, og tenker det er verdt å prøve lignende flere steder, sier Johansen.

Stein Johnny Johansen

FORNØYD: Stein Johnny Johansen er avdelingsdirektør for prosjektavdelingen hos Statens vegvesen.

Foto: Irene R. Skaue / Statens vegvesen