NRK Meny
Normal

Du må være med å betale bompengeregning på fem milliarder

Frp slår seg på brystet og skryter av tidenes veisatsing i nord, men det er bilistene i Nordland som må ta store deler av regningen på over fem milliarder kroner de neste 15 årene. – Men uten Frp i regjering, ville det vært mye mer bompenger, sier statssekretær fra Frp.

bomstasjon

Fra 15. oktober må du betale bompenger for å komme inn til Bodø sentrum.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Fra og med i dag må bilister i Bodø betale bompenger for å kjøre inn og ut av sentrum. I løpet av de neste tre årene skal til sammen 17 bomprosjekt være i drift i Nordland. Den samlede summen folk i Nordland må betale som følger av de forskjellige bompengeprosjekt de neste 15 årene kommer opp i fem milliarder kroner.

– Bompenger er kanskje nødvendig for å få bedre veier, men jeg synes det er rart at de begynner å kreve inn penger tre år før veien står ferdig, sier taxisjåfør Jarl Ellefsen, som fikk æren av å bli den aller første til å bli 15 kroner fattigere på en av de sju nye bomstasjonene i Bodø.

– Det er nok ingen som liker å betale bompenger, og noen misliker det mer enn andre. Men i Bodø har det ikke vært noen voldsomme protester mot bomstasjonene, sier prosjektleder, Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

«Bomifiserer »Nordland

I løpet av de neste årene skal 17 bomstasjoner være i drift i Nordland. Bommene skal stå i opp til 20 år, og skal innkassere omlag fem milliarder kroner. Og samtidig som Frp slår seg på brystet med tidens veisatsing i nord, er det bilistene som må ta deler av regninga.

– Frp er i mot bompenger, men vi sitter i en regjering hvor vi har 16 prosent oppslutning. Det beste vi får til er å fjerne to milliarder bomkroner på landsbasis. I tillegg kommer vi med en bompengereform til neste år. Da vil vi flytte deler av rentekostnaden for bompengeselskapene til staten. Det er snakk om 400 millioner kroner til såkalt rentekompesasjon som vi dekker, sier statssekretær Tom Cato Karlsen til NRK.

Vedtatte bompengeprosjekter i Nordland

Bompengeprosjekt

Bompengebidrag (i millioner kroner)

Kroneverdi

Bompengeandel

Innkrevingstid

Fv. 17 Godøystraumen

119

2007

50 %

15 år

Rv. 80 Strømsnes

192

2007

60 %

15 år

Rv. 80 Tverlandsbrua

210

2011

40 %

7 år

Fv. 78 Toven

405

2009

27 %

15 år/20 år

E6 Hålogalandsbrua

860

2012

35 %

17 år/19 år

Bypakke Bodø

2025

2014

72 %

15 år

E6 Helgeland nord

330

2014

20 %

15 år

E6 Helgeland sør*

525

2015

13 %

15 år

*proposisjon ikke vedtatt, under utarbeidelse

Vil redusere antall bompengeselskaper

Tom Cato Karlsen, Frp

Når regjeringen gjennomfører tidenes samferdselssatsing er det bilistene som må ta regningen. – Hadde det ikke vært for oss i regjering ville det vært enda mer bompenger, sier statssekretær Tom Cato Karlsen.

Foto: NRK

Regjeringen vil også redusere antall bomselskaper til fem i landet. Det gir mindre administrasjonskostnader.

– Ingenting av dette ville ha skjedd uten oss i regjeringen, sier Karlsen.

Bompengeandelen på veipakke Helgeland Sør vil øke med om lag 30 millioner kroner med Høyre og Frp i regjering.

– Det skyldes at prosjektet ble dyrere enn opprinnelige planlagt. Av de 370 millionene ekstra dekker regjeringen 340 millioner, mens bompengeandelen økes med 30 millioner. Dermed blir det noe dyrere for bilistene, men vi dekker en mye større andel av de økte kostnadene enn den forrige regjeringen hadde for vane, sier Karlsen.

– Bygger mer vei

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) minner om at veibudsjettet har økt kraftig flere år på rad.

– Nord-Norges andel av bevilgning til riksveier var lavere enn 15 prosent under rødgrønn regjering, og er nå rundt 21 prosent. Bilistene i Nord-Norge er spart for rundt to milliarder kroner i bompenger på grunn av vedtak Frp har kjempet gjennom siste to år, sier Solvik-Olsen.