Normal

Fisker og mottak dømt for underrapportering

En mannlig fisker i 30-årene og et fiskemottak i Vesterålen er dømt i forbindelse med underrapportering av fisk.

Kontrollører fra fiskeridirektoratet på Ramberg

FORSØKER Å SLÅ NED PÅ JUKS: Kontrollørene fra fiskeridirektoratet er hver vinter på plass i Vesterålen og Lofoten for å slå ned på underrapportering av fisk.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

I følge dommen i Vesterålen tingrett var det ikke samsvar mellom torskefangsten som i februar ble ført i fangstdagboken ombord i fartøyet, og mengden fisk som ble levert ved det aktuelle fiskemottaket i januar.

Da fisken ble levert til kai rapporterte også mannskapet å ha levert mindre fisk på sluttseddelen enn de faktisk gjorde.

Skipperen oppga i fangstdagboken at de hadde tatt ombord 11.700 kilo torsk, mens fangsten ved levering ble målt til 14.893 kilo. Forskjellen er på over tre tonn, og utgjorde 21 prosent av den totale fangsten.

Første tur som skipper

Til tingretten forklarte vesterålingen at det var hans første tur som skipper. Han forklarte også at fartøyet hadde en ny not, og at han ikke visste hvor mange kilo nota tok.

Båten hadde ikke vekt til å veie fisken med, noe som heller ikke er vanlig i bransjen. Han kontaktet derfor den tidligere skipperen av båten, og gjorde deretter et anslag av fangsten de hadde tatt ombord.

I henhold til havressursloven er de som leverer, tar i mot og kjøper fisk ansvarlige for at all dokumentasjon er korrekt utfylt. Retten mener skipperen burde gjort mer for å beregne riktig mengde fisk, og at han derfor kan straffes.

Inndrar inntekter

Da fartøyet leverte fisken til mottak i Vesterålen, hadde skipperen gått og lagt seg. Derfor var det nestkommanderende på fartøyet som signerte sluttseddelen. Også den inneholdt feil. Nestkommanderende oppga en fangst på 13.106 kilo, mer enn 1.700 kilo mindre enn de faktisk leverte.

Verdien av fisken som ble levert var på drøye 97.000 kroner. Fisken som ikke ble rapportert inn, men levert, hadde en verdi på drøyt 22.000 kroner. Retten mener skipperen ombord er ansvarlig for avviket, selv om han ikke var til stede.

Retten mener ikke at noen av partene har forsøkt å skjule omsetning av fisk, men at det likevel er grunnlag for å inndra inntekter.

Også fiskemottaket er ilagt en bot på 70.000 kroner, samt saksomkostninger på 1.500 kroner.

– Protesthandling

Kvittering

Kvittering som viser juks i fiskeindustrien (har ikke noe med denne saka å gjøre).

Foto: Christine Svendsen / NRK

Retten skriver at feilføringen framstår som en protesthandling fra fiskemottaket mot gjeldende regler.

I dommen fra Vesterålen tingrett heter det at fiskeren handlet på vegne av fiskemottaket da han signerte seddelen. Og den var ikke korrekt ført til tross for at fiskeren var informert om reglene for føring av fisk landet i rund vekt, samt konsekvenser av å feilføre seddelen.

Verdien av fisken som ikke ble rapportert inn er drøyt 22.000 kroner.

Vi følger to tenåringer på tidenes torskefiske, en næring i store bølgedaler: Noen tjener penger, andre sier fiskefusk ødelegger næringens rykte og økonomi. Og noen tør ikke snakke, av frykt for å bli svartelistet.