Dømt for trygdesvindel

En mann er i Lofoten tingrett dømt til fengsel i fem måneder for trygdesvindel. Fra 2010 til 2012 unnlot mannen i 30-årene å opplyse Nav om at han hadde tjent nærmere 220.000 kroner. Retten fant det skjerpende at mannen to ganger tidligere er dømt for lignende forhold. Han må i tillegg til fengselsstraffen betale 70.000 kroner i erstatning til Nav.