Dette er ulovlig – nå lover fylkeskommunen å ordne opp

Har du vært hos tannlegen eller fastlegen, og blitt nektet å betale kontant? Det har ikke helseforetaket lov til.

Bilde

Dette er nok ikke et ukjent syn for tannlegepasienter i Nordland.

Foto: 03030-tipser

Ved et tannlegekontor i Bodø blir pasienter møtt med beskjed om at behandling må betales med kort, og at det ikke er mulig å betale med klingende mynt.

Men at tannlegen – eller andre helseforetak som sykehus eller fastlege – ikke tar imot kontant betaling, er ikke lov. Det slår Forbrukerrådet fast.

– Man har rett og slett plikt til å ta imot kontanter. Her må tannlegekontoret få ned plakaten, og ta imot kontanter, fastslår fagdirektør Anne Kristin Vie.

– Loven er klar

Nektes kontakt betaling

Det er ikke lov å nekte folk kontant betaling, slår Forbrukerrådet fast.

Foto: 03030-tipser

Forbrukerrådet har faktisk fått en hel rekke henvendelser fra folk som har reagert på at de ikke får lov til å gjøre opp for seg med seddel eller mynt. I stedet får mange med seg en faktura med høyt fakturagebyr.

Det liker Vie dårlig, som peker på at gebyrene til sammen vil kunne utgjøre ganske store beløp dersom man er avhengig av flere sykehusbesøk over tid.

– Noen av pasientene representerer allerede sårbare grupper, blant annet gjelder dette pasienter som er kronisk syke, eller som av andre grunner er avhengig av jevnlig å motta helsetjenester.

Også visse grupper eldre pasienter rammes, samt asylsøkere som ikke får opprettet egen nettbankbasert betalingsordning, påpeker Vie.

– Vi ser at det er litt ulik praksis rundt om. Men man kan insistere, ja faktisk kreve, å betale med kontanter. For her er lovverket klinkende klart.

Sendte brev

Anne Kristin Vie

Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet er lite begeistret over praksisen til en del helseforetak.

Foto: Forbrukerrådet

Forbrukerrådet sendte derfor i januar et brev til Helse- og omsorgsdepartementet hvor de ba om at ulovlig kontantnekt ble stoppet.

Helse- og omsorgsdepartementets svarte med å sende brev til regionale helseforetak, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og landets fylkeskommuner.

I brevet minnes de på at kontanter er tvungent betalingsmiddel i Norge, og at alle virksomheter som yter helsehjelp plikter seg til å ta imot kontanter ved betaling.

– Vi er veldig fornøyd med at alle helseforetak nå vil bli nødt til å ordne opp. Pasienter skal ikke måtte lide unødvendige økonomiske tap som følge av manglende muligheter for kontantbetaling.

Kostbart

Ingelin Noresjø (Krf)

Fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) sier de skal ta tak i saken.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det var da den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i Nordland for to år siden inngikk ny bankavtale at det ble besluttet at pasientene ikke lenger kunne betale med kontanter ved 60 fylkeskommunale tannhelseklinikker.

Årsaken var at ordningen var kostbar og vanskelig å administrere. Mange steder i Nordland er det ikke lenger bankfilialer, og det ble langt å kjøre til nærmeste nattsafe.

– Nordland fylkeskommune gjorde det i beste mening, for vi så at det var en dyr tjeneste som gikk ut over prisene ved å gå til tannlegen, sier Ingelin Noresjø (KrF).

Lover å rydde opp

Noresjø er fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, og bekrefter å ha mottatt brev fra departementet.

– Tanken vår var at dette var en måte å spare penger på. Det var også få som betalte kontant, sier hun.

Nå lover hun at de skal rydde opp.

– Vi skal legge til rette i klinikkene våre, slik at vi følger norsk lov. Selvfølgelig.