Stolte av sin blodige vikingefortid

Tre øksehoder i svart på gull bakgrunn. Det er vikingkommunen som viser seg fram i Steigens kommunevåpen.

Sagaspelet i Steigen

Steigen kommune sterke tradisjoner helt tilbake til vikingtida. Sagaspelet om Hagbart og Signe framføres annet hvert år på historisk grunn i Steigen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Med sine om lag 2.500 innbyggere har Steigen sterke tradisjoner helt tilbake til vikingtida. Og dette går tydelig fram av motivet i Steigen sitt kommunevåpen, som folket er svært stolt av, forteller ordfører Asle Schrøder.

Kommunevåpen i Steigen

Steigen sitt kommunevåpen.

– Ja, vi er faktisk veldig stolt av kommunevåpenet vårt, som vi synes markerer kommunen vår på en fin måte. Tre vikingøkser som dokumenterer vår sterke tilknytning til vikingtida.

– De tre øksene symboliserer også de tre tidligere kommunene som ble slått sammen da Steigen ble én kommune i 1964. Leiranger, Nordfold og gamle Steigen kommune, forteller Schrøder.

Med Leinesfjord som administrasjonssenter har Steigen kommune et samlet areal på 1008 kvadratkilometer, og grenser til kommunene Hamarøy i øst og Sørfold i sørøst. 12. oktober 1988 fikk Steigen sitt kommunevåpen, tegnet av Henry Tømmerås, som da var kulturkonsulent i kommunen.

Populært sagaspill

Ordfører Asle Schrøder i Steigen

Ordfører Asle Schrøder (Sp) med ordførerkjedet foran rådhuset i Leinesfjord.

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Henry Tømmerås var også en primus motor for Steigen Sagaspel, og den som dro det i gang. Oppsettinga av Sagaspelet om Hagbart og Signe er blitt en sterk tradisjon, der hundrevis av frivillige deltar.

– Vi er veldig stolt av historien vår, sier ordfører Asle Schrøder.

De forhistoriske Bø- og Vollmoanleggene er begge tunområder datert til rundt 300 og 600. I dette historiske området ligger Steigen kirke, som er ei steinkirke hvor den eldste delen er fra midten av 1200-tallet.

En gammel bautastein kan være opptil 2000 år gammel og er en del av folkesjela i kommunen. I fjor sommer ble steinen ødelagt av en anleggsmaskin, men restene av steinen er tatt vare på.

På Hagbart-holmen er det funnet ei kvinnegrav, som kan være den rikeste som er funnet i Nord-Norge. Mesteparten av verdigjenstandene som er funnet ved hjelp av omfattende utgravinger befinner seg på Tromsø Museum.