NRK Meny

Bygger ut Raudfjellfors–Krokstrand

Regjeringen har i dag gitt tilslutning til å gjennomføre arbeidene på strekningen Raudfjellfors – Krokstrand, som er en del av prosjektet E6 Helgeland nord. Strekningen ble tatt ut av prosjektet i statsbudsjettet på grunn av overskridelser, men er nå tatt inn igjen, bekrefter stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) til NRK.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.