Bruker stadig mer lakselusmidler

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at bruken av lakselusmidlene hydrogenperoksid, emamectin og diflubenzuron fortsatte å stige i 2015. Økningen i bruk av lakselusmidler gjenspeiler den alvorlige situasjonen i oppdrettsnæringen der midlene mot lakselus har liten effekt. Høyt legemiddelbruk er et problem for resistensutvikling, fiskevelferd og miljøpåvirkning, mener Mattilsynet.

Lakselus
Foto: Norges Jeger og Fiskerforbund