Hopp til innhold

Hver trettende dag brenner det på norske asylmottak

Brannvesenet er bekymret over hyppige branner ved asylmottak i landet. – Det skjer for ofte, sier mottaksleder, som tror dårlig økonomi er noe av årsaken.

Video Brann i asylmottak i Lødingen

14 personer ble husløse da en bygning tilhørende asylmottaket i Lødingen i Nordland brant ned til grunnen i 2012. Det er bare én av mange branner ved norske asylmottak, viser tall fra UDI.

Foto: Nyhetsspiller

De siste fem årene har det vært 133 branner ved norske asylmottak, viser tall fra UDI.

Det vil si at det i snitt brenner hver trettende dag ved mottakene.

– En veldig høy frekvens. Jeg har ikke oversikten over alle brannene, og det er dermed vanskelig å si noe om konsekvensene, men det er mye sammenlignet med gjennomsnittet i Norge, bemerker Ivar Hogstad i Salten Brann.

Ivar Hogstad

Avdelingsleder Ivar Hogstad ved Salten Brann er bekymret over utviklingen.

Foto: Morten Ovesen

Avdelingslederen i brannvesenet ser med bekymring på utviklingen. Han mener årsaken er sammensatt.

– De fleste brannene skyldes ofte menneskelig aktivitet, forklarer Hogstad overfor NRK.

– Vi ser ofte at matlaging, dårlig tekniske anlegg eller dårlig elektrisk utstyr er grunnen til brann ved mottak. I tillegg til åpen ild eller påsatte branner, legger han til.

Mottaksleder: – Skjer for ofte

Mottaksleder Are Skancke Andreassen ved Tverlandet mottak i Bodø i Nordland deler brannvesenets bekymring.

– Det er for mange branner ved asylmottakene, rett og slett, sier Andreassen.

– Hva er årsaken til at det skjer såpass hyppig?

– Det kan være flere årsaker, men økonomien er trolig noe av forklaringen. Norske asylmottak har ikke god nok økonomi eller forutsigbare kontrakter til å kunne gjøre gode nok investeringer når det kommer til brannsikkerhetstiltak, mener han.

Ifølge UDI er vanlige årsaker til brann uforsiktighet ved matlaging og feil håndtering av åpen ild.

Og mens UDI totalt har brukt 27 millioner kroner på ulike tiltak, har tallet på antall branner gått litt ned de siste to årene.

Mens det mellom 2010-2012 ble registrert 99 branner i norske asylmottak, er det til nå i år registrert 13 branner.

Etter toppåret i 2010, med 36 branner, iverksatte UDI en større satsing på brannsikkerhet ved landets 127 asylmottak.

Andreassen påpeker at UDI tar brannsikkerheten på alvor.

– Alle asylmottak har flere sikkerhetstiltak for å redusere sjansen for at det skal brenne. Vi har kvartalsvise brannøvelser, deltar på brannvernuka, og gir de ansatte brannvernkurs.

– For lite kunnskap

Mottakslederen har selv opplevd brann på nært hold da det i 2009 begynte å brenne ved Tverlandet asylmottak.

Mottaksleder Are Skancke Andreassen

Mottaksleder Are Skancke Andreassen ved Tverlandet mottak sier UDI tar brannsikkerhet på alvor.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I ettertid har de gjennomført flere tiltak for å hindre at det skal skje igjen.

– Vi installerte sprinkleranlegg i bygget som brant, noe som nå også er blitt et krav fra UDI. I tillegg investerer vi ytterligere to millioner kroner for å installere lignende anlegg ved flere bygninger, understreker Andreassen.

Videre har de ved Tverlandet mottak brukt én million kroner i bygninger med færre enn 20 beboere på anlegg som slukker brann automatisk blant annet på kjøkkenet.

Are Skancke Andreassen mener enkelte asylsøkere kan for lite om brannsikkerhet, og sier dette er en prioritet hos myndighetene.

– Noen har nok for liten kunnskap. I enkelte land har de ikke samme fokus på brannsikkerhet, og der er det en annen kultur.

– Men det jobbes også med dette. Blant annet er det laget flere opplæringsvideoer på de aller fleste språk, legger han til.