Hopp til innhold

Bodø kan få 200 nye stillinger

Forsvarsdepartementet har i all hemmelighet utredet flytteplaner for Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå ved Stavanger til Reitan ved Bodø. 200 stillinger følger med på flyttelasset.

 

Landsdelskommando Nord-Norge
Foto: Forsvaret

Forsvarsdepartementet vurderer å legge ned Jåttå-basen om få år og flytte hovedkvarteret til Landelskommando Nord-Norge på Reitan.

Vil styrke nordområdene

Planene utredes for tiden i største hemmelighet. Etter det Stavanger Aftenblad erfarer er det regjeringen og Forsvarsdepartementet ved forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) som vurderer flytting. Prosessen ses i sammenheng med Soria Moria-erklæringen om økt norsk satsing på nordområdene.

Noen kommentarer til en flytteprosess er det ikke mulig å få ved Jåttå-kommandoen. Sjefen for hovedkvarteret, viseadmiral Jan Reksten, er for tiden på tjenestereise. Admiralen er ikke tilgjengelig.

En flytting av hovedkvarteret kan ifølge foreløpige beregninger koste rundt 350 millioner kroner. Det vil i første omgang berøre rundt 200 norske stillinger.

Stavanger vil kjempe

I Stavanger blir det nå mobilisert i hele regionen for å stoppe planene, forteller Stavangerordfører Leif Johan Sevland.

- Dette er svært alvorlig. Det har gått rykter om dette og nå vil hele regionen mobilisere for å hindre at dette skjer. Det er bare noen få år siden Stortinget bestemte at Fellesoperativt hovedkvarter skulle ligge på Jåttå. I den tiden har det fungert helt utmerket, og jeg kan ikke fatte og begripe at man skal gjøre om på dette, sier Sevland.