NRK Meny
Normal

Bjørg har trolig landets mest bråkete nabo

Når Statens vegvesen skal bygge ny vei, blir det så mye bråk at naboene får tilbud om å flytte inn på hotell. Men det vil ikke Bjørg Jensen som bor på Øvre Hunstad i Bodø.

Her sprenges det utenfor Bjørgs stuevindu

Bjørg Jensen er nærmeste nabo til arbeidet for den nye byveien i Bodø. Til tross for høye smell sier hun at man blir vant til lydene.

I sommer jobber Bodø Kommune sammen med Nordlands fylkeskommune og Statens vegvesen med Bypakke Bodø. Sprengningsarbeidet for å få den nye veien klar høres godt inn i husene som ligger rundt.

– Det er verst når de driver å banker i stykker store steiner, det er en forferdelig lyd, sier Bjørg Jensen som bor på Øvre Hunstad.

Her skvetter Bjørg (80) til når sprengningsarbeidet foregår rett utenfor vinduet hennes.

Skal pågå i flere år

Kjell Trymbo

Prosjektleder Kjell Trymbo har full forståelse for at det blir bråkete for beboerne i området.

Foto: Benjamin Fredriksen

Daglig sprenges det store salver for det som skal bli ny tunnel inn til byen.
Anleggsarbeidet skjer midt i et tett bebygd område i bydelen Hunstad, og prosjektlederen forteller at arbeidet skal pågå i flere år.

– Vi klarer ikke bygge dette uten at det blir støy for naboen og framkommelighetsproblemer for trafikantene, forteller Kjell Trymbo.

Prosjektlederen forteller at de har hatt tett kontakt med beboerne, med både informasjon og tilrettelegging for menneskene som må høre på bråket fra tidlig morgen til sent på kveld.

– Beboerne er ikke glade for bråket, men de sier de er glade for at det kommer ny vei, sier Trymbo.

Tilbyr helgealternativ

Hver eneste dag trenger høye smell inn i husene til anleggsarbeidets naboer. Arbeidet pågår hele dagen, men til tross for bråket klager ikke Jensen.

Bjørg Jensen

Bjørg Jensen er nermeste nabo til sprengingen. Selv sier hun at det går helt fint å bo der, til tross for bråket.

Foto: Benjamin Fredriksen

– Til slutt blir du vant til smellene, og det har jo gått bra hittil, sier hun.

For de nærmeste naboene tilbys det gratis hotellrom i helgene, men selv om det er blitt mye bråk for Jensen føler hun ikke behov for å takke ja til tilbudet.

– De må selvfølgelig gjøre arbeidet sitt, så det er ingenting å klage på. Og jeg har bare ikke lyst til å bo på hotell, sier Jensen.

Tunnel som sikkerhetstiltak

Veistrekningen fra Grønnåsen til Bodøelv er i dag sterkt belastet, og nærmer seg 30.000 kjøretøy i døgnet i gjennomsnitt. Ifølge Statens vegvesen gjør det den til Nord-Norges mest trafikkerte vei.

– Vi har også tre av de mest ulykkesbelastede punktene i Nord-Norge på kryssene ved Grønnåsen, Bodøelv og Stormyra, fortalte Odd Inge Bardal fra Statens vegvesen til NRK før byggingen startet.

I filmen under ser man hvordan prosjektledelsen ser for seg at nye riksvei 80 blir seende ut mellom Hunstadmoen og Thallekrysset – en veistrekning på 5,5 kilometer.

Prosjektleder Odd Inge Bardal hos Statens vegvesen forteller om prosjektet.

Bypakke Bodø inneholder foruten ny riksvei 80, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier, og har en kostnadsramme på 2,82 milliarder kroner.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.