NRK Meny
Normal

Ber politikerne gi blaffen i folkets nei til nasjonalpark

Et flertall stemte i vår nei til Lofotodden nasjonalpark, men administrasjonen i Moskenes kommune anbefaler likevel politikerne å si ja. – Uansett hva kommunestyret bestemmer kommer noen til å bli misfornøyd. Kommunen er delt, det er helt tydelig, sier ordføreren.

I skumringen på Hamnøy i Moskenes

MULIG NASJONALPARK: Lofotodden kan bli Norges 45. nasjonalpark. Den kan også bli en av de siste nasjonalparkene som etableres i landet.

Foto: Hans Rich Andersen

Administrasjonen ber i si innstilling om at politikerne selv skal vurdere hvordan de skal vektlegge resultatet av folkeavstemninga.

– Slik jeg kjenner kommunestyret i Moskenes er det et flertall for nasjonalpark. Onsdag møtes kommunestyret, og det blir spennende, sier ordfører Lillian Rasmussen (Moskenes bygdeliste), som selv er positiv til nasjonalpark.

27. april ble det avholdt folkeavstemning om hvorvidt Lofotodden skal bli Norges 45. nasjonalpark. Av 800 stemmeberettigede i kommunen, deltok 44 prosent. 41 prosent stemte for nasjonalpark, 58 prosent stemte mot. Én prosent stemte blankt.

Stemmeseddel Moskenes

27. april ble det avholdt folkeavstemning om hvorvidt Lofotodden skal bli Norges 45. nasjonalpark.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Det pågår også en diskusjon om hvordan folkeavstemning skal tolkes.

– Under halvparten av innbyggerne i kommunen møtte opp. Derfor er det vanskelig å vite om vi har fått et klart råd. Noen mener at man uansett skal følge det folkeavstemningen sier ordføreren.

Innrømmer tabbe

Ordføreren innrømmer at hun gjorde en tabbe i forkant av folkeavstemningen.

– Jeg var så dum at jeg trodde at når bestilte folkeavstemning kom det til å bli høy valgdeltakelse. Derfor ble det ikke foreslått for kommunestyret om å legge inn noen føringer på forhånd. Da hadde det vært mye enklere å snu. Der bommet jeg, innrømmer ordføreren.

Rasmussen ville gjerne lagt inn kriterier for hvordan kommunestyret skulle oppfatte en folkeavstemning.

– Jeg vet at da innbyggerne i Skjerstad stemte for eller mot sammenslåing med Bodø, lå det nedfelt i forkant at uansett om det var to eller 200 stemmer den ene eller den andre veien, skulle folkeavstemningen følges. Noe slikt burde vi også ha gjort.

Meningene spriker

Bunesstranda fra Trolldalen

UNIKT LANDSKAP: Et særpreget landskap og flere viktige hekkeområder er blant de viktigste argumentene for å etablere Lofotodden nasjonalpark, men langt ifra alle er like begeistret for planene om en 109 kvadratkilometer stor nasjonalpark i Moskenes og Flakstad.

Foto: Ingvild Gabrielsen

Rasmussen sier meningene i kommunen spriker i alle retninger.

Jeg har måttet ta kontakt med fylket og Kommunaldepartementet for å høre hva som er gjort i tidligere folkeavstemninger. Men det ligger ingen føringer som sier hva man bør gjøre. Derfor blir det nå opp til hvert enkelt kommunestyremedlem om de har fått et råd.

Er du forberedt på bråk?

Uansett hva kommunestyret bestemmer kommer noen til å bli misfornøyd. Vi er delt, det er helt tydelig. Samtidig er det ikke Moskenes som avgjør dette, det er et nasjonalt anliggende å bestemme om naturen i Lofoten er av en slik karakter at det bør få en status som nasjonalpark.