Hopp til innhold

Ber om 40 milliarder

Samferdsel og transport i fylket trenger nærmere 40 milliarder kroner fra staten i årene framover.

Tungtransport
Foto: Rainer Prang / NRK

Regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens Vegvesen mener hans pengeønske er beskjedent og nøkternt, men skjønner at det blir vanskelig å få slike summer.

Stortingsrepresentant Tor-Arne Strøm fra Arbeiderpartiet mener regjeringa står overfor en vanskelig oppgave.

- Det er ganske store summer, men vi har også store utfordringer i framtida når det gjelder å bygge ut og vedlikeholde infrastrukturen til veier og jernbane.

Store behov

Summene Strøm viser til er innspillene fra de forskjellige transportetatene om hvor mye penger de kommer til å trenge i framtida. Dette skal samles i en langsiktig plan som skal gjelde til 2040.

Blant annet vil Nordlandsbanen trenge mellom 3,9 og 7,4 milliarder kroner. Og lufthavnsjef Asbjørn Hagen i Bodø har også store behov.

- Fram til 2020 snakker vi om 650 millioner kroner og cirka 1 milliard kroner etter det. Men jeg tror jo at dette er både nøkternt og realistisk, sier Hagen.

- Nøktern

Også regionvegsjef Torbjørn Naimak mener han er beskjeden når han ber om 27 milliarder til stamveier.

- Egentlig har vi lagt et nøktern standard til grunn for den summen. For Nord-Norge sin del betyr dette at vi for store deler av strekningen tar sikte på å utbedre den veien vi har istedet for å bygge en ny vei, sier Naimak.

Regionveisjefen sier han er realist og skjønner at pengene ikke kommer med én gang, men han håper de kan få deler av summen på sikt.

Forsiktig

Stortingspolitiker Strøm mener regjeringa har gjort en god jobb så langt, men er forsiktig med å love pengesummer.

- Det er viktig at vi har en realistisk Nasjonal Transportplan og ikke lover mer enn vi kan holde, sier han.