Rekordmange ønsker å bo i nord

Det er satt befolkningsrekord i Nord-Norge. Aldri før har innbyggertallet vært så høyt som nå.

Reine i Lofoten

BEFOLKNINGSREKORD I NORD: I løpet av de fire siste årene har den nordnorske befolkningen økt med 9000 personer. I de 20 årene før der økte folketallet med bare 13 personer. Men det er ikke bare fiskehjell og vakker natur som lokker.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Til tross for at mange små kommuner i Nord-Norge sliter med fraflyttning og forgubbing, er den totale veksten til landsdelen langt mer positiv.

Ved nyttår var det befolkningsrekord i Nord-Norge og aldri før har innbyggertallet vært så høyt som nå.

For etter en befolkningsnedgang på begynnelsen av 2000-tallet, snudde utviklingen i 2008.

I løpet av de fire siste årene har den nordnorske befolkningen nå økt med 9000 personer.

I de 20 årene før der økte folketallet med bare 13 personer.

Største veksten siden 70-tallet

Og i følge Statistisk sentralbyrå var det 2011 som var det mest formidable vekståret.

Helge Brunborg

FORSKER: Helge Brunborg i SSB bekrefter at veksten i NordNorge er den største på flere tiår.

Foto: Studio Vest/SSB

– I fjor vokste befolkningen i Nord-Norge med 2500 personer. Det er den største befolkningsfremgangen i landsdelen siden midten av 70-tallet, sier Helge Brunborg, forsker for demografi og levekår i SSB.

Han sier veksten i fjor var på 0.5 prosent for Nord-Norge, og det er altså ikke bare de store byene og tettstedene i Norge som vokser.

– Det er ganske mange kommuner som opplever vekst, men selvfølgelig ikke alle.

Et av eksemplene er den lille skjærgårdskommunen Herøy på Helgeland, som også har blitt premiert for å ha klart å snu en negativ befolkningstrend. Men de er ikke alene.

– Hele landsdelen har gått fra befolkningsnedgang til fremgang.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Fjellkjeden De syv Søstre sett fra Herøy

VEKSTKOMMUNE: Lille Herøy på Helgeland er en av kommunene som har snudd en negativ befolkningstrend.

Foto: Billy Jacobsen / NRK / NRK

Ikke naturen som lokker

Men det er ikke midnattsol, nordlys, fiskehjell og rorbuidyll som er årsaken til at befolkningen vokser.

I likhet med resten av landet, så er det innvandring fra EU-landene som er hovedårsaken til befolkningsfremgangen.

– Hadde det ikke vært for innvandringen, ville det vært en befolkningsnedgang i nord, sier Brunborg.

Han peker på at det særlig er snakk om arbeidsinnvandrere EU-land fra Øst-Europa som finner veien til nord.


– Men det er også stor arbeidsinnvandring fra Sverige.

– Viktig for nordområdesatsingen

Helga Pedersen

VIKTIG MED FORTSATT VEKST: Helga Pedersen sier nordområdesatsingen er avhengig av fortsatt befolkningsvekst.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

I dag behandler stortinget stortingsmeldingen om nordområdene. I en uttalelse fra Arbeiderpartiets parlamentariske leder Helga Pedersen, kommenterer hun befolkningsframgangen i lys av nordområdesatsingen.

– Det er et utrolig viktig skifte for en landsdel som har vent seg til at SSB har kommet med dårlige nyheter når kvartalstallene har blitt lagt fram, sier Pedersen.

– Det er viktig at nordområdepolitikken bidrar til å fortsette denne utviklingen, og at bruk av naturressursene i nord skal gi tydelige ringvirkninger i nord.

Over en halv million i 2030

I dag er det 471.000 innbyggere i Nord-Norge.

Forskeren tror ikke befolkningsutviklingen i de nordligste fylkene vil falle tilbake til gamle trender, men fortsette i positiv retning.

– Vi regner med veksten vil fortsette i en god del år. Våre prognoser tyder på at det i 2020 vil være 492.000 innbyggere i Nord-Norge. I 2040 vil dette tallet trolig være 511.000, sier Brunborg i SSB.

Størst vekst i sør

Men til tross for vekst i nord, er det lengre sør at veksten er størst.

– Ja, Nord-Norge ligger fortsatt godt under landsgjennomsnittet når det kommer til befolkningsvekst.