Hopp til innhold

Befolkningen flykter fra Nord-Norge – mens boligprisene stiger

Kun i Oslo har prisene steget mer enn i Bodø siste ti år. Sentraliseringen får skylden.

Bodø sentrum og Landegode sett fra luften.

HØY VEKST: Bare siden i fjor har boligprisene økt med 3,6 prosent i Bodø, viser tall fra Eiendom Norge.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Denne uka kom den nedslående nyheten om befolkningsflukt i nord. En fersk rapport viser at den nordligste landsdelen hadde 2000 færre innbyggere i fjor.

I Nord-Norge falt folketallet med 393 i Finnmark, 600 i Troms og 912 Nordland.

Samtidig øker boligprisene.

Det viser Eiendom Norges boligprisstatistikk.

Og Bodø-regionen i Nordland utmerker seg. Der har boligprisene økt mest i hele landet, med unntak av Oslo.

– De siste 12 månedene har Bodø-regionen hatt en vekst på hele 4,9 prosent. Innenfor de områdene vi måler i Norge, er det den nest sterkeste veksten etter Oslo, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Enorm vekst siste ti år

Over en femårsperiode har Bodø-regionen faktisk hatt en vekst på 26,7 prosent.

Om man ser bort fra Oslo-regionen, er prisveksten i Bodø de siste fem årene kun slått av Hamar.

Henning Lauridsen, avdelingsdirektør, NBBL

POLITIKK: Også politiske avgjørelser påvirker, sier Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Bygges det for lite øker prisene.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Tromsø, som er kjent som Norges nest dyreste boligby, har en lavere prisvekst enn Bodø. Her har boligprisene steget 17,4 prosent de siste fem årene, sier Lauridsen.

I hele Nord-Norge var prisveksten på 19,5 prosent. Totalt er veksten i landet på 23,2 prosent – da med boligprisvekstmonsteret Oslo inkludert.

– Ser man på økningen i tiårsperioden, og holder Oslo og Viken utenom, hadde Bodø den sterkeste tiårsprisveksten i Norge, med 77,2 prosent. Deretter kommer Tromsø med 73,3 prosent, sier Lauridsen.

Urbanisering får skylden

Årsaken til dette er at vi nå virkelig ser effekten av urbanisering, sier Lauridsen:

– Noen steder får en ganske solid prisvekst og blir veldig dyre. Mens andre steder er i den helt motsatte enden av skalaen. Det er det som særpreger markedet i Nord-Norge.

Dette er også den globale trenden. Befolkningen går ned i distriktene og opp i byene.

Leiligheter Bodø Panorama

BYGGER MYE: I Bodø bygges det ut høyhus, rekkehus, eneboliger og leiligheter på samlebånd. Her fra prosjektet Bodø Panorama, som sto ferdig i 2012.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Det er arbeidsmarkedet og en økt sentralisering, fordi innbyggerne selv vil det, som driver prisene opp, forklarer Lauridsen.

– Økt sentralisering både av private og offentlige arbeidsplasser fører til at veldig mange bedrifter lokaliserer seg der hvor det er dyrest å bo, sier han.

Bodø og Tromsø er «motorer» i Nord-Norge

Selv om det har bremset litt opp de siste par årene, har det i Bodø vært en enorm utbygging av nyboliger.

Det merker eiendomsmeglerne i byen.

Simon Fjordholm i DNB Eiendom Bodø.

INGEN BEKYMRING: – Boligmarkedet i Bodø har vært et av de mest stabile boligmarkedene i landet over mange år, sier Simon Fjordholm i DNB Eiendom Bodø.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

– I Bodø har prisveksten vært unormalt høy, sier Simon Fjordholm, daglig leder i DNB Eiendom Bodø.

Men det er nedgang i befolkningen i nord. Hvorfor vises ikke det på prisene her?

– Vi er ikke færre folk i Bodø. Ikke i Tromsø heller. Både Bodø og Tromsø er to sterke motorer for den prisveksten som vi har i Nord-Norge, sier Fjordholm.

Tromsø har et problem

Nord-Norges største by har landets nest dyreste boligpriser.

– Tromsø er en by hvor sykepleierindeksen til Eiendomsverdi viser at en sykepleier med en inntekt på 560.000 kroner bare kan kjøpe 16 prosent av boligene, sier Lauridsen i Eiendom Norge.

– Det er veldig mange som tjener under den summen. Det betyr at man har et problem hvis folk med normal inntekt ikke kan kjøpe bolig, sier han.

Tromsø sentrum

SLITER: Mens det bor drøye 50.000 i Bodø, bor det drøye 70.000 i Tromsø. Der er boligmarkedet trangt.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Lauridsen spår nå en moderat prisvekst framover i hele landet.

Han viser til at det var fire rentehevinger fra Norges Bank i fjor:

– Det er uvisst hvordan de slår inn på husholdningene.