NRK Meny
Normal

Avviser slapp reaksjon

Både Mattilsynet selv og fiskeriministeren avviser at reaksjonene overfor oppdrettsanlegg med for mye lakselus ikke er strenge nok.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

MØTTE MATTILSYNET: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen møtte tirsdag Mattilsynets direktør Joakin Lystad i Mattilsynets lokaler i Oslo.

Foto: Morten Holm / Scanpix

Hvert fjerde oppdrettsanlegg i Norge har for mye lakselus. Oppdretterne bryter miljøkravene som myndighetene har satt. Likevel slipper de straff. Ifølge Aftenposten har Mattilsynet bare i ett tilfelle reagert med tvangsmulkt overfor et oppdrettsselskap. 12 selskaper har fått varsel om tvangsmulkt.

– Forventninger

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen var tirsdag på besøk hos Mattilsynet, hovedsakelig for å gjøre seg bedre kjent med etaten. Noe av tiden ble også brukt til å snakke om lakselusproblemene.

– Jeg føler at arbeidet med å redusere omfanget av lakselus er i god gjenge og at både Mattilsynet og oppdretterne tar dette på alvor. Jeg har forventninger til at vi kan se en positiv utvikling allerede i januar, sier Berg-Hansen til NTB.

Hun mener at det er reagert på en adekvat måte overfor oppdretterne som har for mye lus.

– Det er flere trinn i måten Mattilsynet reagerer på. Det starter med dialog, fortsetter med pålegg, deretter følger et varsel om tvangsmulkt – og som et siste trinn tvangsmulkt. Det viktige er at samarbeidet nå fungerer godt mellom oppdretterne og Mattilsynet, og at resultatene kommer, sier Berg-Hansen.

Mange pålegg

Administrerende direktør Joakim Lystad i Mattilsynet sier at Mattilsynet har satt stab nasjonalt når det gjelder lakselussituasjonen. Dette blir gjort enkelte ganger i saker der det er nødvendig å holde et problem under spesiell oppsikt.

– Det bekymrer oss at lusetallene økte fra november til desember. Om næringen og vi klarer å snu denne utviklingen allerede i januar våger jeg i dag ikke å si noe om, sier Lystad.

Han sier at det fra Mattilsynets side er reagert med en rekke pålegg til oppdrettere og at disse påleggene i stor grad blir fulgt opp av selskapene.
Det kan gjelde tiltak knyttet til blant annet resistens, til transport av levende fiske og til rapportering.

– Mitt inntrykk er at næringen tar situasjonen på alvor nå og er på hogget for å oppnå en nedgang i lusetallene, sier Lystad.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.