Avlyser foredrag med Joshua French

Vinterfestuka i Narvik har avlyst foredraget med Joshua French, som skulle være under Svarta Bjørn-konferansen. I pressemeldinga uttaler de at de ser sider ved denne bookingen som er problematiske. Beslutningen kom etter at flere har ytret seg i media og har reagert sterkt på at French skulle snakke under en konferanse som har som mål å løfte og styrke kvinner.

Joshua French
Foto: Patrick da Silva Saether