Avinor dropper Gimsøy

Avinor vil ikke gå videre med planene om en ny storflyplass på Gimsøya i Lofoten, skriver selskapet i en pressemelding. En ekspertgruppe satt ned av Avinor konkluderer med at en flyplass på Gimsøya ikke vil få en værmessig tilgjengelighet som gjør at den kan betjene Lofoten på den måten prosjektet hadde som mål.