Hopp til innhold

Åpner for forsøksfiske på rødåte: – Dette er galskap

Hoppekrepsen rødåte er sentral i økosystemet for både fisk og sjøfugl. Nå skal kommersielle fiskere få ta opp en kvart million tonn hvert år. Fiskerne raser.

Fiske etter raudåte

En av båtene som er ute og fisker etter rødåte for Calanus AS. Calanus er for øvrig det latinske ordet for slekta rødåte befinner seg i. Hoppekrepsen er svært viktig for torskeyngel og sjøfugl, og brukes i diverse industrier som fôr eller ingredienser i kosmetikk.

Foto: Calanus AS

I lengre tid har debatten gått om norske fartøy skal få drive med kommersiell høsting av rødåte.

Nå har regjeringen bestemt at det skal åpnes for forsøksfiske på hoppekrepsen med en totalkvote på 256.000 tonn i første omgang.

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding (se faktaboks nederst i saken).

Til sammenligning er den totale torskekvoten på 316.320 tonn.

Denne utviklingen gjør at leder for Kystfiskarlaget, Arne Pedersen, reagerer kraftig.

– Jeg må si at det er veldig uforsvarlig, 254.000 tonn er et alvorlig berg av biomasse. Jeg tror ikke de har oversikt over hvor mye rødåte fisk og fugl må ha.

Havforskningsinstituttet informerer om at den totale årlige produksjonen av norskehavsbestanden er blitt estimert til 190 millioner tonn. Mens biomassen er blitt estimert til 33 millioner tonn.

Pedersen mener at når det tukles med en så vital del av økosystemet, så gjøres det noe fundamentalt galt.

– Det er forsvarlig

Rødåte er et dyreplankton og spiller en viktig rolle i de marine økosystemene i norske havområder, særlig i Norskehavet.

Arten er viktig føde for flere sentrale fiskebestander.

Harald T. Nesvik

Fiskeriminister Harald T. Nesvik mener prøveuttakene har startet på et forsvarlig nivå.

Foto: Morten Andersen / NRK

Fiskeriminister Harald T. Nesvik sier i pressemeldingen at han mener mengden de har startet på er på et forsvarlig nivå.

– Vi har nå kunnskaper nok til å kunne åpne for en bærekraftig høsting av rødåte. Det vil legge til rette for ny norsk industri og nye norske arbeidsplasser

Rødåten har et kommersielt potensial på grunn av stor biomasse og høyt protein- og fettinnhold. Den brukes blant annet som kosttilskudd, som spesialfor i oppdrettsindustrien og i kosmetikkbransjen.

Arne Pedersen irriterer seg over at bestanden som er så viktig for torsken blir fisket opp, uten det han mener er en god grunn.

– Hva i all verdens navn og rike skal de med det? Mesteparten av dette vil gå til oppdrettsnæringen og til kosmetikkbransjen.

Arne Pedersen, leder i Norges kystfiskarlag

Arne Pedersen syns ingenting om utviklingen rundt rødåtebestanden.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ingen problem å fiske rødåte

Ingen problem å fiske rødåte

Havforskningsinstituttet har i flere år jobbet med å finne ut hvilke grunnlag som ligger til å rette for å åpne for fiske på rødåte.

– Vi gir biologiske råd for om det er mulig å gjøre denne typen fiske, og vi ser ingen problemer med å gjøre fiske på rødåten i den grad det er åpnet for, sier Cecilie Thorsen Broms som er forsker ved Havforskningsinstituttet.

For det som er jobben til Havforskningsinstituttet er å vurdere grunnlaget for om det er mulig å gjøre dette uten at det vil skade rødåten.

– Vi har gode tall og en god vurdering som er blitt gjort over flere år, og i våre rapporter ser vi ingen problemer ved dette.

Å fiske på lavere nivå gjør at vi kan ta ut en stor del av økosystemet uten at det trenger å ha en negativ påvirkning for helheten, forklarer forskeren.

Men det beroliger ikke lederen i Nordland fylkesfiskarlag, Jan Fredriksen.

Til Fiskeribladet sier han at avgjørelsen er galskap.

– Vi åpner altså for å fiske opp maten til torsken. Å fiske i kystnære farvann har vi lenge kjempet imot. Et slikt forslag er ikke bærekraftig, sier han.

Godt i gang på Sortland

Det Tromsø-baserte selskapet Calanus AS har allerede holdt på med høsting av rødåte i flere år. De er både fornøyd og skuffet over regjeringens beslutning.

Gunnar Rørstad, Calanus AS

Gunnar Rørstad er daglig leder i Calanus AS og har gjort høsting av rødåte i flere år allerede.

Foto: Calanus AS

– Vi er fornøyd med Nærings- og fiskeridepartementets beslutning om å åpne for kommersiell høsting av rødåte, og med å beholde vår prøvetillatelse, sier daglig leder i selskapet, Gunnar Rørstad.

Men Rørstad syns ikke prøveordningen bare er positiv, uten at han vil gå inn på hvorfor.

– Forslaget for øvrig er svært skuffende og vi kan ikke se hvordan det skal bidra til slik industriutvikling som regjeringen ønsker. Vi har ingen ytterligere kommentarer nå.