Hopp til innhold

Antall ambulanser halvert på seks år, nå slås det full alarm

En hemmeligstemplet rapport slakter ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset. – Tjenesten er i full krise. Noe må gjøres, sier klinikktillitsvalgt Jøran Følvik.

Mye overtid for ambulansepersonell

– Rapporten er svært alvorlig. Den viser feil og sykdomstegn ved ambulansetjenesten, sier klinikktillitsvalgt Jøran Følvik for de Delta-ansatte i ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset.

Foto: Andreas Budalen / NRK

Rapporten på over 50 sider, er unntatt offentlighet av Nordlandssykehuset. Men ifølge Avisa Nordland, som har fått tilgang til hele rapporten, avslører den blant annet at:

  • Arbeidsmiljøloven brytes systematisk på flere punkter.
  • Anbefalingene fra myndighetene følges ikke
  • Avdelingen har drevet ambulansetjenesten med stort overforbruk fra første dag.
  • Budsjettet for tjenesten ikke gir handlingsrom eller mulighet for å komme i økonomisk balanse.

Antall biler halvert

Ambulanse ved Nordlandssykehuset

I Bodø kommune er det tre ambulanser som er tilgjengelig for 55.000 innbyggere.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Nordlandssykehuset overtok ambulansetjenesten i 2006, og siden den gang er antall biler halvert. Det er i dag om lag 160 fast ansatte og 22 biler i ambulansetjenesten, som i dag betjener Salten, Lofoten og Vesterålen. I Bodø kommune er det tre ambulanser som er tilgjengelig for 55.000 innbyggere.

De ansatte ved ambulansetjenesten mener rapporten fra Prehospital klinikk gir et riktig bilde av saken, og forlanger at noe skjer.

– Rapporten er svært alvorlig. Den viser feil og sykdomstegn ved ambulansetjenesten, sier klinikktillitsvalgt Jøran Følvik for de Delta-ansatte i ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset til NRK.no.

Følvik sier de tillitsvalgte er fullt klar over at ambulansetjenesten har for lang responstid.

– For få stillinger

Nordlandssykehuset

flere år.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Det er for få stillinger, og kompetansen må heves.

Ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset har hatt store problemer over flere år.

– Det startet i 2006 da Nordlandssykehuset tok over ambulansedriften i Nordland. Slik som vi ser det ble denne driften først og fremst bygd på et verdigrunnlag basert på økonomi, og ikke de pilarene som burde ligget til grunn, nemlig tid og kompetanse. Responstid, kvalitet og kompetanse er det som viktig for pasientene, sier Følvik til NRK.no.

– Må legges fram for styret

Nå krever de to fagforeningene, som representerer nesten alle ansatte i ambulansetjenesten, at rapporten legges fram for styret ved Nordlandssykehuset.

– Dersom det skjer vil de se at det er flere styrevedtak både internt ved Nordlandssykehuset og Helse Nord som ikke er fulgt opp på en optimal måte. Vi vet at både Helgelandssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge har fulgt opp disse vedtakene på en langt bedre måte enn Nordlandssykehuset har gjort, sier Følvik.

Det er mellom 160 og 190 personer som er fast ansatt i ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset.

– Det viktigste for oss er at vi får en ambulansetjeneste som møter dagens krav, og som er minst like god som naboforetakene.

Det har ikke lykkes NRK.no å få tak i direktør ved Nordlandssykehuset Paul Martin Strand lørdag formiddag, men til Avisa Nordland sier han at rapporten inneholder feil og mangler, og at den ikke er ferdig.

–Så slitne at de vurderer å slutte

I april i fjor skrev NRK.no om at ambulansepersonellet ved Nordlandssykehuset jobbet farlig mye overtid. En av de ansatte sto registrert med 1000 timer overtid i løpet av 2011.

Ifølge overtidslistene hadde tre fast ansatte over 800 og 1000 timer i overtid i året som gikk. Tre er registrert med over 600 timer overtid. Fem med over 450 timer.

– Folk er så slitne at de vurdere å slutte. Dette er en tjeneste som ikke er frisk, og som driver rovdrift på de ansatte, uttalte Jøran Følvik den gang.

Det kom også fram at sykehuset sliter tungt med rekruttering til distriktene, og at det er en av grunnen til all overtiden.

– De signalene jeg har fått er at mange har begynt å søke etter andre jobber. Sånn som det er nå, er det mange som føler at de ikke har tid til venner og familie. De rekker ikke mye annet enn å hoppe rett i seng, før de må på jobb igjen.