Hopp til innhold

–Så slitne at de vurderer å slutte

– Ambulansepersonell ved Nordlandssykehuset jobber farlig mye overtid, mener tillitsvalgte. En av de ansatte sto registrert med 1000 timer overtid i løpet av 2011.

Mye overtid for ambulansepersonell
Foto: Andreas Budalen / NRK

Ifølge overtidslistene hadde tre fast ansatte over 800 og 1000 timer i overtid i året som gikk. Tre er registrert med over 600 timer overtid. Fem med over 450 timer, skriver ambulanseforum.no.

– Vurderer å slutte

– Folk er så slitne at de vurdere å slutte, sier Jøran Følvik, som er klinikktillitsvalgt i ambulansetjenesten til forumet.

Så langt i år fortsetter overtidstimene å overstige det loven tillater, og enkelte har allerede nådd 300 timer.

– Det viser et bilde av en tjeneste som ikke er frisk, og som driver rovdrift på de ansatte, sier Følvik.

Maks 400 timer
Jøran Følvik

Klinikktillitsvalgt i ambulansetjenesten, Jøran Følvik sier mange søker andre jobber fordi all overtiden spiser opp fritiden deres.

Foto: Andreas Budalen / NRK

Ifølge Ambulanseforum er det mulig for ambulansetjenesten å søke Arbeidstilsynet om lov å jobbe mer overtid enn det loven tillater. Dette har imidlertid ikke blitt gjort, bekrefter avdelingsleder Erlend Rånes til ambulanseforum.

Ifølge loven kan arbeidsgiver pålegge inntil 200 timer overtid. Etter tillatelse fra Arbeidstilsynet kan man jobbe inntil 400 timer overtid, men iløpet av 52 uker skal antallet overtidstimer uansett aldri overstige dette tallet.

Sliter med rekruttering

– Dette er et organisatorisk problem. Vi sliter med rekruttering til distriktene, og da er bruk av overtid noe vi må benytte. Vi har ingen annen mulighet for å sørge for beredskapen, sier Følvik til NRK.no.

Torsdag forrige uke hadde de ansatte et møte med ledelsen ved klinikken. Hva som ble sagt der vil ikke Følvik gå nærmere inn på, men han forteller at det er skissert en løsning til neste år.

– Dette er ting som tar tid. Vi snakker kanskje om en bedring først til neste år. Vi har gitt våre ønsker til dem, og føler at vi er på rett vei. Dette er ikke bare den nåværende ledelsens skyld, de sliter med etterslep etter den tidligere ledelsen, sier han.

Søker andre jobber

Men inntil videre må de ansatte jobbe mye overtid for å få turnusen til å gå rundt.

– De signalene jeg har fått er at mange har begynt å søke etter andre jobber, sier Følvik.

– Sånn som det er nå, er det mange som føler at de ikke har tid til venner og famile. De rekker ikke mye annet enn å hoppe rett i seng, før de må på jobb igjen.

– Ikke alarmerende

Klinikksjef Bjørn Ramsland erkjenner at de til tider har problemer med å få vaktplanene til å gå opp, men at antall overtidstimer som er oppgitt gir et feilaktig bilde av situasjonen - og ikke er alarmerende.

– Men vi må nok dessverre erkjenne at det ved enkelte stasjoner har vært utfordrende å skaffe til veie vikarer og da har overtidsbruk vært et av virkemidlene for å opprettholde nødvendig beredskap, sier han.

– Overtidsbruken i ambulansetjenesten er i seg selv ikke alarmerende, selv om det i lønnssystemet er begrensinger som gir et feilaktig bilde av reelle brudd i forhold til overtid lønn, som igjen kan gi et feilaktig bilde av antall overtidstimer.